Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các Huyện -Thành phố

15:47 14/04

 

 

 

 

Đài Huyện - Thành Phố

Cơ Quan

Lãnh Đạo Đài

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

3.853.664
3.852.188

Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải - DĐ: 0912.092.847 
P. Giám đốc: Nguyễn Văn Lâm - DĐ: 0915.250.064
P. Giám đốc: Vũ Nam Bình - DĐ: 0912.269.634
P. Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Thái - DĐ: 0987.837.068

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN CAO PHONG

3.846.258
2.219.255
Giám đốc: Đinh Bá Cầm - DĐ: 0973.084.486
P.Giám đốc: Nguyễn Phúc Lộc - DĐ: 0916.643.261
P.Giám đốc: Bùi Văn Hưng - DĐ: 0963.843.901
P.Giám đốc: Nguyễn Trường Sơn - DĐ: 0378.434.738
P.Giám đốc: Bùi Minh Đức - DĐ: 0976. 311. 606

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN TÂN LẠC

3.834.073

Giám đốc: Cao Bá Chính - DĐ: 0988.401.423
P. Giám đốc: Vũ Đức Trường - DĐ: 0988.205.446

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN LẠC SƠN

3.861.287
3.861.001

Giám đốc: Bùi Thị Thắm - DĐ: 0988.405.188
P.Giám đốc:Lê Duy Tiên - DĐ: 0975.808.468
P. Giám đốc: Nguyễn Thế Hùng - DĐ: 0989. 811.125
P. Giám đốc: Quách Thị Nga - 0986. 669. 602

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN YÊN THỦY

3.864.395
3.864.147

Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng - DĐ: 0986.735.768
P. Giám đốc: Bùi Đức Thiệp - DĐ: 0975.051.369
P. Giám đốc: Nguyễn Xuân Thư - DĐ: 0394. 013.788

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN LẠC THỦY

3.874.309
3.874.565

Giám đốc: Hà Thị Lan Hương - DĐ: 0989.239.704
P.Giám đốc: Trịnh Thị Phượng - DĐ: 0366. 978.932

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN KIM BÔI

3.871.403
3.871.139

Giám đốc: Quách Thanh Hà - DĐ: 0982.010.870
P.Giám đốc: Bùi Ngọc Linh - DĐ: 0983.168.970
P.Giám đốc: Bùi Văn Nghĩa - DĐ: 0915.197.861

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN LƯƠNG SƠN

3.824.206

Giám đốc: Hoàng Việt Hải - DĐ: 0978.675.872
P.Giám đốc: Đặng Văn Cường - DĐ: 0984.472.848
P.Giám đốc: Nguyễn Đình Sáng - DĐ: 0989.743.025
P.Giám đốc: Nguyễn Tiến Đông - DĐ: 0976. 287. 859

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN KỲ SƠN

3.842.124

Giám đốc: Nguyễn Quốc Tuấn - DĐ: 0984.533.898
P.Giám đốc: Nguyễn Văn Tứ - DĐ: 0915720699
P. Giám đốc: Vũ Thị Duyên - DĐ: 0988.066.922
P. Giám đốc:Dương Văn Giới - DĐ: 0822 804 668

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN MAI CHÂU

3.867.638
3.867.602

Giám đốc:  Khà Thanh Tùng - DĐ: 01688.944.531
P.Giám đốc: Ngô Văn Cường - DĐ: 0986.584.293

TT VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN ĐÀ BẮC

3.827.257

Giám đốc: Lê Anh Định - DĐ: 0973.898.919
P.Giám đốc: Nguyễn Đăng Giáp - DĐ: 0984.756.678
P.Giám đốc: Hồ Sỹ Thắng - DĐ: 0987.289.972
P. Giám đốc: Đỗ Viết Cương - DĐ: 0968 093 308 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự trưa 26/8/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 26/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 26/08/2019

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Sương mù
32°C
2.1m/s 75%
27/08
Weather Hoa binh
28°C
22°C
28/08
Weather Hoa binh
29°C
22°C
29/08
Weather Hoa binh
32°C
22°C