Thời sự tiêu điểm

TP-Hoabinh

Lịch phát sóng

Chương trình truyền hình thứ 2 ngày 24.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc quốc tế
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Chính Phủ
6h00:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
7h35:Tạp chí: Thông tin Kinh tế
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T2
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Thế giới quanh ta
10h30:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
10h50:Chương trình tiếng Mường
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Tạp chí dân tộc và phát triển
11h30:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Giải Nhiệt Cuộc Sống Số 15
12h35:Phóng sự: Cảnh sát truy nã vì sự bình yên nhân dân
12h50:Văn hóa văn nghệ:
13h20:Vòng quanh thế giới
13h50:Tạp chí: Khoa học và Đời sống
14h05:Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
14h35:Ký sự: Biển đảo quê hương – T8
14h50:Khám phá thế giới
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T74
16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng
17h00:Sắc màu văn hóa
17h30:Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T3
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
21h10:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
21h20:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương - T9
21h35:Chương trình tiếng Mường
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T75
23h15:Ca nhạc:

Link


Chương trình truyền hình thứ 3 ngày 25.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
7h10:Chương trình tiếng Mường
7h25:Trang tin thành phố
7h40:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương -T9
7h55:Chương trình thiếu nhi:
8h00:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ truy tặng danh hiệu
:bà mẹ Việt Nam, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
:Năm 2017
10h50:Dân tộc và phát triển
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
12h50:Ca nhạc quốc tế
13h20:Hành trình khám phá
13h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
13h55:Nhìn ra thế giới
14h40:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
15h10:Thế giới động vật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T75
16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17h10:Chương trình tiếng Mường
17h25:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh
21h25:Phóng sự: Người say mê sưu tầm hoa lan
21h35:Chương trình tiếng Mường:
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T76
23h15:Ca nhạc giai điệu trẻ

Link


Chương trình truyền hình thứ 4 ngày 26.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc giai điệu trẻ
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
7h15:Chương trình tiếng Mường
7h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Vòng quanh thế giới
10h25:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
10h30:chính sách người có công
10h55:Chương trình tiếng Mường
11h10:Ch­ương trình thiếu nhi:
11h20:Có thể bạn chưa biết
11h35:Chuyên mục: Cựu chiến binh
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
12h50:Ca nhạc:
13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày
14h00:Sân khấu:
14h50:Hành trình khám phá
15h15:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T76
16h30:Ca nhạc Quốc tế
17h00:Khám phá thế giới
17h25:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương- T9
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32
21h10:Chuyên mục: An sinh xã hội
21h20:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
21h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T77
23h15:Cười từ nhà ra phố

Link


Chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h20:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Cười từ nhà ra phố

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An sinh xã hội
7h10:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
7h20:Trang tin thành phố

7h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10

7h50:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5

8h50:Khám phá thế giới

9h15:Chương trình tiếng Mường

9h30:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

11h05:Ch­ương trình thiếu nhi

11h15:Việt Nam đất nước con người

11h30:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32

12h50:Giai điệu trẻ

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Nhìn ra thế giới

14h40:Chương trình tiếng Mường

14h55:Thế giới quanh ta

15h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T77

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h30:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h25:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T78

23h15:Vòng tay âm nhạc


Chương trình trình truyền hình thứ 6 ngày 28.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Vòng tay âm nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND
7h15:Chương trình tiếng Mường:
7h30:Chuyên mục: Khuyến nông
7h40:Có thể bạn chưa biết
7h50:Chương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6
8h50:Hành trình khám phá
9h15:Nhìn ra tỉnh bạn
9h45:Ký sự: Biển đảo quê hương – T10
10h00:Khám phá thế giới
10h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình
10h45:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h50:Thế giới động vật
11h15:Tạp chí: Khoa học đời sống
11h30:Chuyên mục: An sinh xã hội
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33
12h50:Cười từ nhà ra phố
13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13h50:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực
14h00:Sân khấu
14h50:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
15h10:Chương trình tiếng Mường:
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T78
16h35:Giai điệu trẻ
17h05:Xiếc ảo thuật:
17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T7
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T34
21h10:Trang tin Khuyến công
21h25:Phóng sự: Liên đoàn lao động tỉnh nâng cao vai trò hoạt động
21h35:Tạp chí: Văn hóa xã hội
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T79
23h15:Những bài ca đi cùng năm tháng


Chương trình truyền hình thứ 2 ngày 24.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc quốc tế
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Chính Phủ
6h00:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
7h35:Tạp chí: Thông tin Kinh tế
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T2
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Thế giới quanh ta
10h30:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
10h50:Chương trình tiếng Mường
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Tạp chí dân tộc và phát triển
11h30:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Giải Nhiệt Cuộc Sống Số 15
12h35:Phóng sự: Cảnh sát truy nã vì sự bình yên nhân dân
12h50:Văn hóa văn nghệ:
13h20:Vòng quanh thế giới
13h50:Tạp chí: Khoa học và Đời sống
14h05:Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
14h35:Ký sự: Biển đảo quê hương – T8
14h50:Khám phá thế giới
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T74
16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng
17h00:Sắc màu văn hóa
17h30:Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T3
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
21h10:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
21h20:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương - T9
21h35:Chương trình tiếng Mường
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T75
23h15:Ca nhạc:

Link


Chương trình truyền hình thứ 3 ngày 25.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
7h10:Chương trình tiếng Mường
7h25:Trang tin thành phố
7h40:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương -T9
7h55:Chương trình thiếu nhi:
8h00:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ truy tặng danh hiệu
:bà mẹ Việt Nam, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
:Năm 2017
10h50:Dân tộc và phát triển
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
12h50:Ca nhạc quốc tế
13h20:Hành trình khám phá
13h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
13h55:Nhìn ra thế giới
14h40:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
15h10:Thế giới động vật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T75
16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17h10:Chương trình tiếng Mường
17h25:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh
21h25:Phóng sự: Người say mê sưu tầm hoa lan
21h35:Chương trình tiếng Mường:
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T76
23h15:Ca nhạc giai điệu trẻ

Link


Chương trình truyền hình thứ 4 ngày 26.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc giai điệu trẻ
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
7h15:Chương trình tiếng Mường
7h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Vòng quanh thế giới
10h25:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
10h30:chính sách người có công
10h55:Chương trình tiếng Mường
11h10:Ch­ương trình thiếu nhi:
11h20:Có thể bạn chưa biết
11h35:Chuyên mục: Cựu chiến binh
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
12h50:Ca nhạc:
13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày
14h00:Sân khấu:
14h50:Hành trình khám phá
15h15:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T76
16h30:Ca nhạc Quốc tế
17h00:Khám phá thế giới
17h25:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương- T9
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32
21h10:Chuyên mục: An sinh xã hội
21h20:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
21h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T77
23h15:Cười từ nhà ra phố

Link


Chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h20:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Cười từ nhà ra phố

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An sinh xã hội
7h10:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
7h20:Trang tin thành phố

7h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10

7h50:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5

8h50:Khám phá thế giới

9h15:Chương trình tiếng Mường

9h30:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

11h05:Ch­ương trình thiếu nhi

11h15:Việt Nam đất nước con người

11h30:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32

12h50:Giai điệu trẻ

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Nhìn ra thế giới

14h40:Chương trình tiếng Mường

14h55:Thế giới quanh ta

15h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T77

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h30:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h25:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T78

23h15:Vòng tay âm nhạc


Chương trình trình truyền hình thứ 6 ngày 28.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Vòng tay âm nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND
7h15:Chương trình tiếng Mường:
7h30:Chuyên mục: Khuyến nông
7h40:Có thể bạn chưa biết
7h50:Chương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6
8h50:Hành trình khám phá
9h15:Nhìn ra tỉnh bạn
9h45:Ký sự: Biển đảo quê hương – T10
10h00:Khám phá thế giới
10h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình
10h45:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h50:Thế giới động vật
11h15:Tạp chí: Khoa học đời sống
11h30:Chuyên mục: An sinh xã hội
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33
12h50:Cười từ nhà ra phố
13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13h50:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực
14h00:Sân khấu
14h50:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
15h10:Chương trình tiếng Mường:
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T78
16h35:Giai điệu trẻ
17h05:Xiếc ảo thuật:
17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T7
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T34
21h10:Trang tin Khuyến công
21h25:Phóng sự: Liên đoàn lao động tỉnh nâng cao vai trò hoạt động
21h35:Tạp chí: Văn hóa xã hội
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T79
23h15:Những bài ca đi cùng năm tháng


Chương trình truyền hình thứ 2 ngày 24.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc quốc tế
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Chính Phủ
6h00:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
7h35:Tạp chí: Thông tin Kinh tế
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T2
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Thế giới quanh ta
10h30:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
10h50:Chương trình tiếng Mường
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Tạp chí dân tộc và phát triển
11h30:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Giải Nhiệt Cuộc Sống Số 15
12h35:Phóng sự: Cảnh sát truy nã vì sự bình yên nhân dân
12h50:Văn hóa văn nghệ:
13h20:Vòng quanh thế giới
13h50:Tạp chí: Khoa học và Đời sống
14h05:Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
14h35:Ký sự: Biển đảo quê hương – T8
14h50:Khám phá thế giới
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T74
16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng
17h00:Sắc màu văn hóa
17h30:Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T3
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
21h10:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
21h20:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương - T9
21h35:Chương trình tiếng Mường
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T75
23h15:Ca nhạc:

Link


Chương trình truyền hình thứ 3 ngày 25.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
7h10:Chương trình tiếng Mường
7h25:Trang tin thành phố
7h40:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương -T9
7h55:Chương trình thiếu nhi:
8h00:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ truy tặng danh hiệu
:bà mẹ Việt Nam, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
:Năm 2017
10h50:Dân tộc và phát triển
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
12h50:Ca nhạc quốc tế
13h20:Hành trình khám phá
13h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
13h55:Nhìn ra thế giới
14h40:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
15h10:Thế giới động vật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T75
16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17h10:Chương trình tiếng Mường
17h25:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh
21h25:Phóng sự: Người say mê sưu tầm hoa lan
21h35:Chương trình tiếng Mường:
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T76
23h15:Ca nhạc giai điệu trẻ

Link


Chương trình truyền hình thứ 4 ngày 26.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc giai điệu trẻ
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
7h15:Chương trình tiếng Mường
7h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Vòng quanh thế giới
10h25:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
10h30:chính sách người có công
10h55:Chương trình tiếng Mường
11h10:Ch­ương trình thiếu nhi:
11h20:Có thể bạn chưa biết
11h35:Chuyên mục: Cựu chiến binh
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
12h50:Ca nhạc:
13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày
14h00:Sân khấu:
14h50:Hành trình khám phá
15h15:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T76
16h30:Ca nhạc Quốc tế
17h00:Khám phá thế giới
17h25:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương- T9
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32
21h10:Chuyên mục: An sinh xã hội
21h20:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
21h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T77
23h15:Cười từ nhà ra phố

Link


Chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h20:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Cười từ nhà ra phố

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An sinh xã hội
7h10:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
7h20:Trang tin thành phố

7h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10

7h50:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5

8h50:Khám phá thế giới

9h15:Chương trình tiếng Mường

9h30:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

11h05:Ch­ương trình thiếu nhi

11h15:Việt Nam đất nước con người

11h30:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32

12h50:Giai điệu trẻ

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Nhìn ra thế giới

14h40:Chương trình tiếng Mường

14h55:Thế giới quanh ta

15h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T77

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h30:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h25:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T78

23h15:Vòng tay âm nhạc


Chương trình trình truyền hình thứ 6 ngày 28.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Vòng tay âm nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND
7h15:Chương trình tiếng Mường:
7h30:Chuyên mục: Khuyến nông
7h40:Có thể bạn chưa biết
7h50:Chương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6
8h50:Hành trình khám phá
9h15:Nhìn ra tỉnh bạn
9h45:Ký sự: Biển đảo quê hương – T10
10h00:Khám phá thế giới
10h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình
10h45:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h50:Thế giới động vật
11h15:Tạp chí: Khoa học đời sống
11h30:Chuyên mục: An sinh xã hội
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33
12h50:Cười từ nhà ra phố
13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13h50:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực
14h00:Sân khấu
14h50:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
15h10:Chương trình tiếng Mường:
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T78
16h35:Giai điệu trẻ
17h05:Xiếc ảo thuật:
17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T7
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T34
21h10:Trang tin Khuyến công
21h25:Phóng sự: Liên đoàn lao động tỉnh nâng cao vai trò hoạt động
21h35:Tạp chí: Văn hóa xã hội
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T79
23h15:Những bài ca đi cùng năm tháng


Chương trình truyền hình thứ 2 ngày 24.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc quốc tế
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Chính Phủ
6h00:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
7h35:Tạp chí: Thông tin Kinh tế
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T2
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Thế giới quanh ta
10h30:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
10h50:Chương trình tiếng Mường
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Tạp chí dân tộc và phát triển
11h30:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Giải Nhiệt Cuộc Sống Số 15
12h35:Phóng sự: Cảnh sát truy nã vì sự bình yên nhân dân
12h50:Văn hóa văn nghệ:
13h20:Vòng quanh thế giới
13h50:Tạp chí: Khoa học và Đời sống
14h05:Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
14h35:Ký sự: Biển đảo quê hương – T8
14h50:Khám phá thế giới
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T74
16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng
17h00:Sắc màu văn hóa
17h30:Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T3
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
21h10:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
21h20:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương - T9
21h35:Chương trình tiếng Mường
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T75
23h15:Ca nhạc:

Link


Chương trình truyền hình thứ 3 ngày 25.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
7h10:Chương trình tiếng Mường
7h25:Trang tin thành phố
7h40:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương -T9
7h55:Chương trình thiếu nhi:
8h00:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ truy tặng danh hiệu
:bà mẹ Việt Nam, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
:Năm 2017
10h50:Dân tộc và phát triển
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
12h50:Ca nhạc quốc tế
13h20:Hành trình khám phá
13h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
13h55:Nhìn ra thế giới
14h40:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
15h10:Thế giới động vật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T75
16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17h10:Chương trình tiếng Mường
17h25:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh
21h25:Phóng sự: Người say mê sưu tầm hoa lan
21h35:Chương trình tiếng Mường:
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T76
23h15:Ca nhạc giai điệu trẻ

Link


Chương trình truyền hình thứ 4 ngày 26.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc giai điệu trẻ
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
7h15:Chương trình tiếng Mường
7h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Vòng quanh thế giới
10h25:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
10h30:chính sách người có công
10h55:Chương trình tiếng Mường
11h10:Ch­ương trình thiếu nhi:
11h20:Có thể bạn chưa biết
11h35:Chuyên mục: Cựu chiến binh
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
12h50:Ca nhạc:
13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày
14h00:Sân khấu:
14h50:Hành trình khám phá
15h15:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T76
16h30:Ca nhạc Quốc tế
17h00:Khám phá thế giới
17h25:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương- T9
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32
21h10:Chuyên mục: An sinh xã hội
21h20:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
21h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T77
23h15:Cười từ nhà ra phố

Link


Chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h20:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Cười từ nhà ra phố

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An sinh xã hội
7h10:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
7h20:Trang tin thành phố

7h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10

7h50:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5

8h50:Khám phá thế giới

9h15:Chương trình tiếng Mường

9h30:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

11h05:Ch­ương trình thiếu nhi

11h15:Việt Nam đất nước con người

11h30:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32

12h50:Giai điệu trẻ

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Nhìn ra thế giới

14h40:Chương trình tiếng Mường

14h55:Thế giới quanh ta

15h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T77

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h30:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h25:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T78

23h15:Vòng tay âm nhạc


Chương trình trình truyền hình thứ 6 ngày 28.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Vòng tay âm nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND
7h15:Chương trình tiếng Mường:
7h30:Chuyên mục: Khuyến nông
7h40:Có thể bạn chưa biết
7h50:Chương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6
8h50:Hành trình khám phá
9h15:Nhìn ra tỉnh bạn
9h45:Ký sự: Biển đảo quê hương – T10
10h00:Khám phá thế giới
10h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình
10h45:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h50:Thế giới động vật
11h15:Tạp chí: Khoa học đời sống
11h30:Chuyên mục: An sinh xã hội
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33
12h50:Cười từ nhà ra phố
13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13h50:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực
14h00:Sân khấu
14h50:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
15h10:Chương trình tiếng Mường:
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T78
16h35:Giai điệu trẻ
17h05:Xiếc ảo thuật:
17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T7
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T34
21h10:Trang tin Khuyến công
21h25:Phóng sự: Liên đoàn lao động tỉnh nâng cao vai trò hoạt động
21h35:Tạp chí: Văn hóa xã hội
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T79
23h15:Những bài ca đi cùng năm tháng


Chương trình truyền hình thứ 2 ngày 24.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc quốc tế
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Chính Phủ
6h00:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
7h35:Tạp chí: Thông tin Kinh tế
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T2
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Thế giới quanh ta
10h30:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
10h50:Chương trình tiếng Mường
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Tạp chí dân tộc và phát triển
11h30:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Giải Nhiệt Cuộc Sống Số 15
12h35:Phóng sự: Cảnh sát truy nã vì sự bình yên nhân dân
12h50:Văn hóa văn nghệ:
13h20:Vòng quanh thế giới
13h50:Tạp chí: Khoa học và Đời sống
14h05:Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
14h35:Ký sự: Biển đảo quê hương – T8
14h50:Khám phá thế giới
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T74
16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng
17h00:Sắc màu văn hóa
17h30:Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T3
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
21h10:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
21h20:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương - T9
21h35:Chương trình tiếng Mường
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T75
23h15:Ca nhạc:

Link


Chương trình truyền hình thứ 3 ngày 25.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
7h10:Chương trình tiếng Mường
7h25:Trang tin thành phố
7h40:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương -T9
7h55:Chương trình thiếu nhi:
8h00:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ truy tặng danh hiệu
:bà mẹ Việt Nam, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
:Năm 2017
10h50:Dân tộc và phát triển
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
12h50:Ca nhạc quốc tế
13h20:Hành trình khám phá
13h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
13h55:Nhìn ra thế giới
14h40:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
15h10:Thế giới động vật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T75
16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17h10:Chương trình tiếng Mường
17h25:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh
21h25:Phóng sự: Người say mê sưu tầm hoa lan
21h35:Chương trình tiếng Mường:
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T76
23h15:Ca nhạc giai điệu trẻ

Link


Chương trình truyền hình thứ 4 ngày 26.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc giai điệu trẻ
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
7h15:Chương trình tiếng Mường
7h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Vòng quanh thế giới
10h25:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
10h30:chính sách người có công
10h55:Chương trình tiếng Mường
11h10:Ch­ương trình thiếu nhi:
11h20:Có thể bạn chưa biết
11h35:Chuyên mục: Cựu chiến binh
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
12h50:Ca nhạc:
13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày
14h00:Sân khấu:
14h50:Hành trình khám phá
15h15:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T76
16h30:Ca nhạc Quốc tế
17h00:Khám phá thế giới
17h25:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương- T9
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32
21h10:Chuyên mục: An sinh xã hội
21h20:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
21h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T77
23h15:Cười từ nhà ra phố

Link


Chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h20:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Cười từ nhà ra phố

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An sinh xã hội
7h10:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
7h20:Trang tin thành phố

7h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10

7h50:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5

8h50:Khám phá thế giới

9h15:Chương trình tiếng Mường

9h30:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

11h05:Ch­ương trình thiếu nhi

11h15:Việt Nam đất nước con người

11h30:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32

12h50:Giai điệu trẻ

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Nhìn ra thế giới

14h40:Chương trình tiếng Mường

14h55:Thế giới quanh ta

15h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T77

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h30:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h25:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T78

23h15:Vòng tay âm nhạc


Chương trình trình truyền hình thứ 6 ngày 28.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Vòng tay âm nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND
7h15:Chương trình tiếng Mường:
7h30:Chuyên mục: Khuyến nông
7h40:Có thể bạn chưa biết
7h50:Chương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6
8h50:Hành trình khám phá
9h15:Nhìn ra tỉnh bạn
9h45:Ký sự: Biển đảo quê hương – T10
10h00:Khám phá thế giới
10h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình
10h45:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h50:Thế giới động vật
11h15:Tạp chí: Khoa học đời sống
11h30:Chuyên mục: An sinh xã hội
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33
12h50:Cười từ nhà ra phố
13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13h50:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực
14h00:Sân khấu
14h50:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
15h10:Chương trình tiếng Mường:
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T78
16h35:Giai điệu trẻ
17h05:Xiếc ảo thuật:
17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T7
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T34
21h10:Trang tin Khuyến công
21h25:Phóng sự: Liên đoàn lao động tỉnh nâng cao vai trò hoạt động
21h35:Tạp chí: Văn hóa xã hội
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T79
23h15:Những bài ca đi cùng năm tháng


Chương trình truyền hình thứ 2 ngày 24.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc quốc tế
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Chính Phủ
6h00:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
7h35:Tạp chí: Thông tin Kinh tế
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T2
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Thế giới quanh ta
10h30:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
10h50:Chương trình tiếng Mường
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Tạp chí dân tộc và phát triển
11h30:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Giải Nhiệt Cuộc Sống Số 15
12h35:Phóng sự: Cảnh sát truy nã vì sự bình yên nhân dân
12h50:Văn hóa văn nghệ:
13h20:Vòng quanh thế giới
13h50:Tạp chí: Khoa học và Đời sống
14h05:Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
14h35:Ký sự: Biển đảo quê hương – T8
14h50:Khám phá thế giới
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T74
16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng
17h00:Sắc màu văn hóa
17h30:Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T3
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
21h10:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
21h20:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương - T9
21h35:Chương trình tiếng Mường
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T75
23h15:Ca nhạc:

Link


Chương trình truyền hình thứ 3 ngày 25.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
7h10:Chương trình tiếng Mường
7h25:Trang tin thành phố
7h40:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương -T9
7h55:Chương trình thiếu nhi:
8h00:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ truy tặng danh hiệu
:bà mẹ Việt Nam, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
:Năm 2017
10h50:Dân tộc và phát triển
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
12h50:Ca nhạc quốc tế
13h20:Hành trình khám phá
13h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
13h55:Nhìn ra thế giới
14h40:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
15h10:Thế giới động vật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T75
16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17h10:Chương trình tiếng Mường
17h25:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh
21h25:Phóng sự: Người say mê sưu tầm hoa lan
21h35:Chương trình tiếng Mường:
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T76
23h15:Ca nhạc giai điệu trẻ

Link


Chương trình truyền hình thứ 4 ngày 26.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc giai điệu trẻ
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
7h15:Chương trình tiếng Mường
7h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Vòng quanh thế giới
10h25:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
10h30:chính sách người có công
10h55:Chương trình tiếng Mường
11h10:Ch­ương trình thiếu nhi:
11h20:Có thể bạn chưa biết
11h35:Chuyên mục: Cựu chiến binh
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
12h50:Ca nhạc:
13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày
14h00:Sân khấu:
14h50:Hành trình khám phá
15h15:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T76
16h30:Ca nhạc Quốc tế
17h00:Khám phá thế giới
17h25:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương- T9
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32
21h10:Chuyên mục: An sinh xã hội
21h20:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
21h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T77
23h15:Cười từ nhà ra phố

Link


Chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h20:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Cười từ nhà ra phố

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An sinh xã hội
7h10:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
7h20:Trang tin thành phố

7h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10

7h50:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5

8h50:Khám phá thế giới

9h15:Chương trình tiếng Mường

9h30:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

11h05:Ch­ương trình thiếu nhi

11h15:Việt Nam đất nước con người

11h30:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32

12h50:Giai điệu trẻ

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Nhìn ra thế giới

14h40:Chương trình tiếng Mường

14h55:Thế giới quanh ta

15h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T77

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h30:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h25:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T78

23h15:Vòng tay âm nhạc


Chương trình trình truyền hình thứ 6 ngày 28.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Vòng tay âm nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND
7h15:Chương trình tiếng Mường:
7h30:Chuyên mục: Khuyến nông
7h40:Có thể bạn chưa biết
7h50:Chương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6
8h50:Hành trình khám phá
9h15:Nhìn ra tỉnh bạn
9h45:Ký sự: Biển đảo quê hương – T10
10h00:Khám phá thế giới
10h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình
10h45:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h50:Thế giới động vật
11h15:Tạp chí: Khoa học đời sống
11h30:Chuyên mục: An sinh xã hội
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33
12h50:Cười từ nhà ra phố
13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13h50:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực
14h00:Sân khấu
14h50:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
15h10:Chương trình tiếng Mường:
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T78
16h35:Giai điệu trẻ
17h05:Xiếc ảo thuật:
17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T7
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T34
21h10:Trang tin Khuyến công
21h25:Phóng sự: Liên đoàn lao động tỉnh nâng cao vai trò hoạt động
21h35:Tạp chí: Văn hóa xã hội
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T79
23h15:Những bài ca đi cùng năm tháng


Chương trình truyền hình thứ 2 ngày 24.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc quốc tế
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Chính Phủ
6h00:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
7h35:Tạp chí: Thông tin Kinh tế
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T2
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Thế giới quanh ta
10h30:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
10h50:Chương trình tiếng Mường
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Tạp chí dân tộc và phát triển
11h30:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Giải Nhiệt Cuộc Sống Số 15
12h35:Phóng sự: Cảnh sát truy nã vì sự bình yên nhân dân
12h50:Văn hóa văn nghệ:
13h20:Vòng quanh thế giới
13h50:Tạp chí: Khoa học và Đời sống
14h05:Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
14h35:Ký sự: Biển đảo quê hương – T8
14h50:Khám phá thế giới
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T74
16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng
17h00:Sắc màu văn hóa
17h30:Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T3
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
21h10:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
21h20:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương - T9
21h35:Chương trình tiếng Mường
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T75
23h15:Ca nhạc:

Link


Chương trình truyền hình thứ 3 ngày 25.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
7h10:Chương trình tiếng Mường
7h25:Trang tin thành phố
7h40:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương -T9
7h55:Chương trình thiếu nhi:
8h00:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ truy tặng danh hiệu
:bà mẹ Việt Nam, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
:Năm 2017
10h50:Dân tộc và phát triển
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
12h50:Ca nhạc quốc tế
13h20:Hành trình khám phá
13h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
13h55:Nhìn ra thế giới
14h40:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
15h10:Thế giới động vật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T75
16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17h10:Chương trình tiếng Mường
17h25:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh
21h25:Phóng sự: Người say mê sưu tầm hoa lan
21h35:Chương trình tiếng Mường:
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T76
23h15:Ca nhạc giai điệu trẻ

Link


Chương trình truyền hình thứ 4 ngày 26.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc giai điệu trẻ
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
7h15:Chương trình tiếng Mường
7h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Vòng quanh thế giới
10h25:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
10h30:chính sách người có công
10h55:Chương trình tiếng Mường
11h10:Ch­ương trình thiếu nhi:
11h20:Có thể bạn chưa biết
11h35:Chuyên mục: Cựu chiến binh
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
12h50:Ca nhạc:
13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày
14h00:Sân khấu:
14h50:Hành trình khám phá
15h15:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T76
16h30:Ca nhạc Quốc tế
17h00:Khám phá thế giới
17h25:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương- T9
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32
21h10:Chuyên mục: An sinh xã hội
21h20:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
21h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T77
23h15:Cười từ nhà ra phố

Link


Chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h20:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Cười từ nhà ra phố

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An sinh xã hội
7h10:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
7h20:Trang tin thành phố

7h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10

7h50:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5

8h50:Khám phá thế giới

9h15:Chương trình tiếng Mường

9h30:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

11h05:Ch­ương trình thiếu nhi

11h15:Việt Nam đất nước con người

11h30:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32

12h50:Giai điệu trẻ

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Nhìn ra thế giới

14h40:Chương trình tiếng Mường

14h55:Thế giới quanh ta

15h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T77

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h30:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h25:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T78

23h15:Vòng tay âm nhạc


Chương trình trình truyền hình thứ 6 ngày 28.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Vòng tay âm nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND
7h15:Chương trình tiếng Mường:
7h30:Chuyên mục: Khuyến nông
7h40:Có thể bạn chưa biết
7h50:Chương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6
8h50:Hành trình khám phá
9h15:Nhìn ra tỉnh bạn
9h45:Ký sự: Biển đảo quê hương – T10
10h00:Khám phá thế giới
10h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình
10h45:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h50:Thế giới động vật
11h15:Tạp chí: Khoa học đời sống
11h30:Chuyên mục: An sinh xã hội
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33
12h50:Cười từ nhà ra phố
13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13h50:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực
14h00:Sân khấu
14h50:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
15h10:Chương trình tiếng Mường:
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T78
16h35:Giai điệu trẻ
17h05:Xiếc ảo thuật:
17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T7
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T34
21h10:Trang tin Khuyến công
21h25:Phóng sự: Liên đoàn lao động tỉnh nâng cao vai trò hoạt động
21h35:Tạp chí: Văn hóa xã hội
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T79
23h15:Những bài ca đi cùng năm tháng


Chương trình truyền hình thứ 2 ngày 24.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc quốc tế
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Chính Phủ
6h00:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
7h35:Tạp chí: Thông tin Kinh tế
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T2
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Thế giới quanh ta
10h30:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
10h50:Chương trình tiếng Mường
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Tạp chí dân tộc và phát triển
11h30:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Giải Nhiệt Cuộc Sống Số 15
12h35:Phóng sự: Cảnh sát truy nã vì sự bình yên nhân dân
12h50:Văn hóa văn nghệ:
13h20:Vòng quanh thế giới
13h50:Tạp chí: Khoa học và Đời sống
14h05:Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
14h35:Ký sự: Biển đảo quê hương – T8
14h50:Khám phá thế giới
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T74
16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng
17h00:Sắc màu văn hóa
17h30:Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T3
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
21h10:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
21h20:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương - T9
21h35:Chương trình tiếng Mường
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T75
23h15:Ca nhạc:

Link


Chương trình truyền hình thứ 3 ngày 25.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
7h10:Chương trình tiếng Mường
7h25:Trang tin thành phố
7h40:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương -T9
7h55:Chương trình thiếu nhi:
8h00:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ truy tặng danh hiệu
:bà mẹ Việt Nam, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
:Năm 2017
10h50:Dân tộc và phát triển
11h05:Ch­ương trình thiếu nhi
11h15:Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11h35:Chuyên mục: Văn hóa Du lịch
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T30
12h50:Ca nhạc quốc tế
13h20:Hành trình khám phá
13h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
13h55:Nhìn ra thế giới
14h40:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
:chính sách người có công
15h10:Thế giới động vật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T75
16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17h10:Chương trình tiếng Mường
17h25:Phóng sự: Công tác xây dựng Đảng ở Đà Bắc
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh
21h25:Phóng sự: Người say mê sưu tầm hoa lan
21h35:Chương trình tiếng Mường:
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T76
23h15:Ca nhạc giai điệu trẻ

Link


Chương trình truyền hình thứ 4 ngày 26.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Ca nhạc giai điệu trẻ
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công
7h15:Chương trình tiếng Mường
7h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
7h50:Ch­ương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T4
8h50:Thế giới động vật
9h15:Nhìn ra thế giới
10h00:Vòng quanh thế giới
10h25:Chương trình: Gặp mặt tọa đàm biểu dương đại biểu nữ tiêu biểu gia đình
10h30:chính sách người có công
10h55:Chương trình tiếng Mường
11h10:Ch­ương trình thiếu nhi:
11h20:Có thể bạn chưa biết
11h35:Chuyên mục: Cựu chiến binh
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T31
12h50:Ca nhạc:
13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày
14h00:Sân khấu:
14h50:Hành trình khám phá
15h15:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T76
16h30:Ca nhạc Quốc tế
17h00:Khám phá thế giới
17h25:Ký sự: Khám phá biển đảo quê hương- T9
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h15:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32
21h10:Chuyên mục: An sinh xã hội
21h20:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
21h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T77
23h15:Cười từ nhà ra phố

Link


Chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h20:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Cười từ nhà ra phố

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An sinh xã hội
7h10:Phóng sự: Hợp thành xây dựng nông thôn mới
7h20:Trang tin thành phố

7h35:Ký sự: Biển đảo quê hương –T10

7h50:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T5

8h50:Khám phá thế giới

9h15:Chương trình tiếng Mường

9h30:THTT: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

11h05:Ch­ương trình thiếu nhi

11h15:Việt Nam đất nước con người

11h30:Phóng sự: Tân Lạc điểm sáng chăm sóc người có công

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T32

12h50:Giai điệu trẻ

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Nhìn ra thế giới

14h40:Chương trình tiếng Mường

14h55:Thế giới quanh ta

15h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T77

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h30:CMXDNTM: Yên Thủy chung tay xây dựng NTM

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h25:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T78

23h15:Vòng tay âm nhạc


Chương trình trình truyền hình thứ 6 ngày 28.7.2017

5h15:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h20:Dạy thể dục buổi sáng
5h45:Vòng tay âm nhạc
6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật
6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày
6h30:Thời sự
6h55:Bản tin thể thao
7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND
7h15:Chương trình tiếng Mường:
7h30:Chuyên mục: Khuyến nông
7h40:Có thể bạn chưa biết
7h50:Chương trình thiếu nhi
8h00:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T6
8h50:Hành trình khám phá
9h15:Nhìn ra tỉnh bạn
9h45:Ký sự: Biển đảo quê hương – T10
10h00:Khám phá thế giới
10h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình
10h45:Giới thiệu văn bản pháp luật
10h50:Thế giới động vật
11h15:Tạp chí: Khoa học đời sống
11h30:Chuyên mục: An sinh xã hội
11h45:Thời sự
12h00:Phim truyện: Gia Đình Tôi T33
12h50:Cười từ nhà ra phố
13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13h50:Phóng sự: Kỳ Sơn tri ân các gia đình CS bằng những việc làm thiết thực
14h00:Sân khấu
14h50:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
15h10:Chương trình tiếng Mường:
15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật
15h30:Thời sự
15h45:Phim truyện: Đoạt Tình T78
16h35:Giai điệu trẻ
17h05:Xiếc ảo thuật:
17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Của Sự Phản Bội T7
18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình
19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19h45:Thời sự Hòa Bình
20h20:Phim truyện: Gia Đình Tôi T34
21h10:Trang tin Khuyến công
21h25:Phóng sự: Liên đoàn lao động tỉnh nâng cao vai trò hoạt động
21h35:Tạp chí: Văn hóa xã hội
21h50:Thời sự Hòa Bình
22h15:Bản tin thể thao
22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày
22h30:Phim truyện: Đoạt Tình T79
23h15:Những bài ca đi cùng năm thángdua nghi quyet1111111

 nong thon moi

biendong


THLANGSON
THYENBAI
THQUANGBINH

Hide Main content block
phongcach hcm
  1. Chính trị
  2. Kinh tế

Khách sạn AP Plaza, tỉnh Hòa Bình được tôn vinh là một trong các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam 2017

Khách sạn AP Plaza, tỉnh Hòa Bình được tôn vinh là một trong các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam 2017

Vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, đến nay Giải thưởng Du lịch...

Xem tiếp>>

ngang2

  1. AN NINH - QUỐC PHÒNG
  2. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tặng quà cho CBCS là con thương binh, liệt sỹ

Tặng quà cho CBCS là con thương binh, liệt sỹ

Ngày 25/7, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho CBCS là con thương binh – liệt sỹ đang công tác tại các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Xem tiếp>>

Nhà tù Hòa Bình - nơi ghi dấu quá khứ cách mạng hào hùng

Nhà tù Hòa Bình - nơi ghi dấu quá khứ cách mạng hào hùng

Những ngày tháng 7 là dịp để mỗi chúng ta tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đóng góp công sức, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi có dịp đến thăm di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Hoà Bình nằm...

Xem tiếp>>

anh thuong binh

  1. SỨC KHỎE - ĐỜI SỐNG
  2. Giáo dục

Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc giá rẻ

Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc giá rẻ

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TPHCM) đã thực hiện thành công việc ghép tế bào gốc máu ngoại vi tự thân lưu trữ ở nhiệt độ -80 độ C trong dung dịch HES 12%/DMSO 10%/Albumin 8% cho bệnh nhân ung thư hạch.

Xem tiếp>>

Những lưu ý sau khi trúng tuyển nguyện vọng 1

Những lưu ý sau khi trúng tuyển nguyện vọng 1

Theo lịch tuyển sinh, ngày 1/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức trên trang thông tin điện tử của trường và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Xem tiếp>>
  1. Chính sách mới
  2. Tin thế giới

Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện tăng lương

Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện tăng lương

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính...

Xem tiếp>>

dulichHB

Hình ảnh hoạt động

70 NĂM QUAN DOI 
ngaydulich
 
ngaydanso
 
bodoihaucan
 
ngayannd
 
ngaytnxp
 
ngaycsnd
 
ngaycdvn

Thống kê đang Online

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction