Lịch phát sóng

T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Ca nhạc
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Phóng sự: Mô hình dân vận khéo ở Lạc Thủy
07:15Trang tin thành phố
07:30Vòng quanh thế giới
07:55Chương trình thiếu nhi:
08:00Phim truyện: Sắc Xuất Hôn Nhân T16
08:50Mảnh ghép cuộc sống
09:15Bạn của nhà nông
09:45Chương trình tiếng Mường
10:00Phim truyện: Thề Không Gục Ngã T29
10:45Tạp chí: Thông tin Kinh tế
11:00Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
11:20Tọa đàm: Công tác khuyến học ở Hòa Bình
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Anh Hùng Liêm Chính T31
12:50Ca nhạc quốc tế
13:20Chương trình chuyện thật như đùa Số 72 Khi vợ làm chồng
13:30Hành trình khám phá
13:55Giới thiệu văn bản pháp luật
14:00Phim truyện: Yêu Không Dễ T12
14:45Tạp chí Dân tộc và phát triển
15:00Thế giới động vật
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Những Ngã Rẽ Vào Đời T26
16:30Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17:00Chương trình tiếng Mường
17:15CMXDNTM: Khó khăn trong XDNTM ở Đà Bắc
17:25Chương trình cùng suy ngẫm: Số 13 Bừa bãi rất có hại
17:30Chuyên mục: Y tế Hòa Bình
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T10
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang tin khuyến công
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 14 Cả tin
20:20Phim truyện: Nữ Đặc Công X T29
21:10Phóng sự: Hiệu quả chương trình mục tiêu người nghèo ở Hòa Bình
21:25Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 73 Thấp cổ
21:35Chương trình tiếng Mường:
21:50Phim truyện: Thỏa Thuận Ly Hôn T3
22:35Thời sự Hòa Bình
23:05Bản tin thể thao
23:10Bản tin Sức khỏe 365 ngày
23:20Ca nhạc giai điệu trẻ
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Ca nhạc giai điệu trẻ
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Trang tin khuyến công
07:15Chương trình tiếng Mường
07:30Mảnh ghép cuộc sống
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Sắc Xuất Hôn Nhân T17
08:50Thế giới động vật
09:15Nhìn ra thế giới
10:00Phim truyện: Thề Không Gục Ngã T30
10:45Phóng sự: Doanh nghiệp Hòa Bình hội nhập và phát triển
11:00Chương trình tiếng Mường
11:15Có thể bạn chưa biết
11:30Phóng sự: Hiệu quả chương trình mục tiêu người nghèo ở Hòa Bình
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Anh Hùng Liêm Chính T32
12:50Ca nhạc:
13:20Hành trình khám phá
13:45Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 73 Thấp cổ
13:55Giới thiệu văn bản pháp luật
14:00Phim truyện: Yêu Không Dễ T13
14:45Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
14:10Chương trình cùng suy ngẫm: Số 14 Cả tin
15:15Tinh hoa nghề Việt
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Những Ngã Rẽ Vào Đời T27
16:30Ca nhạc Quốc tế
17:00Khám phá thế giới
17:25P/sự tài liệu: Ban Dân vận tỉnh Hòa Bình 70 năm xây dựng và phát triển
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T11
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang tin thành phố
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
21:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 15 Cẩn thận khi ăn tiết canh
20:20Phim truyện: Nữ Đặc Công X T30
21:10Chuyên mục: Phụ nữ Hòa Bình
21:25Chuyên mục: Hộp thư Truyền hình
21:35Chương trình tiếng Mường
21:50Phim truyện: Thỏa Thuận Ly Hôn T4
22:35Thời sự Hòa Bình
23:05Bản tin thể thao
23:10Bản tin sức khỏe 365 ngày
23:20Cười từ nhà ra phố:
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Cười từ nhà ra phố:
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Chuyên mục: Phụ nữ Hòa Bình
07:15Chương trình tiếng Mường
07:30Trang tin thành phố
07:45Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 73 Thấp cổ
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Sắc Xuất Hôn Nhân T18
08:50Khám phá thế giới
09:15Hành trình khám phá
09:45Việt Nam đất nước con người
10:00Phim truyện: Thề Không Gục Ngã T31
10:50Chuyên mục: Hộp thư Truyền hình
11:00Chương trình tiếng Mường
11:15Chuyên mục: Du lịch qua mành ảnh nhỏ
11:35Phóng sự: Mô hình dân vận khéo ở Lạc Thủy
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Anh Hùng Liêm Chính T33
12:50Giai điệu trẻ
13:20Sắc màu văn hóa
13:45Phóng sự: Hiệu quả chương trình mục tiêu người nghèo ở Hòa Bình
14:00Phim truyện: Yêu Không Dễ T14
14:50Thế giới quanh ta
15:20Chuyên mục XDNTM: Khó khăn trong XDNTM ở Đà Bắc
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Những Ngã Rẽ Vào Đời T28
16:30Ca nhạc:
17:00Vòng quanh thế giới:
17:25Chương trình cùng suy ngẫm: : Số 15 Cẩn thận khi ăn tiết canh
17:30Chuyên mục: Y tế Hòa Bình
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T12
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Phóng sự: Một số nghi lễ đầu năm của người Mường Lạc Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
19:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 16 Chỉ cần một cuộc điện thoại
20:20Phim truyện: Nữ Đặc Công X T31
21:10Chuyên mục: Khuyến nông
21:25Phóng sự: Huy động ngồn lực cho đầu tư xây dựng ở Lạc Thủy
21:40Chương trình tiếng Mường
21:55Phim truyện: Thỏa Thuận Ly Hôn T5
22:40Thời sự Hòa Bình
23:10Bản tin thể thao
23:15Bản tin sức khỏe 365 ngày
23:20Vòng tay âm nhạc
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Vòng tay âm nhạc:
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Phóng sự: Một số nghi lễ đầu năm của người Mường Lạc Sơn
07:15Chương trình tiếng Mường
07:30Sắc màu văn hóa
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Sắc Xuất Hôn Nhân T19
08:50Thế giới động vật
09:15Nhìn ra tỉnh bạn
09:45Chương trình cùng suy ngẫm: Số 16 Chỉ cần một cuộc điện thoại
09:50Chuyên mục: Hộp thư Truyền hình
10:00Phim truyện: Thề Không Gục Ngã Tập cuối
10:50Có thể bạn chưa biết
11:05Chương trình tiếng Mường:
11:20Tạp chí: Văn hóa xã hội
11:35Phóng sự: Huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng ở Lạc Thủy
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Anh Hùng Liêm Chính T34
12:50Cười từ nhà ra phố:
13:20Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13:45Chuyên mục: Khuyến nông
13:55Giới thiệu văn bản pháp luật
14:00Phim truyện: Yêu Không Dễ T15
14:50Nhìn ra thế giới
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Những Ngã Rẽ Vào Đời T29
16:30Giai điệu trẻ
17:00Tạp chí: Khoa học đời sống
17:10Chuyên mục: Phụ nữ Hòa Bình
17:20Chương trình cùng suy ngẫm: Số 15 Cẩn thận khi ăn tiết canh
17:25Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T13
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang tin thành phố Hòa Bình
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 17 Chia sẻ khó khăn với cha mẹ
20:20Phim truyện: Nữ Đặc Công X T32
21:10Chuyên mục: An ninh Hòa Bình
21:25Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 74 Gió ngược chiều
21:35Phóng sự: Gặp gỡ những phụ nữ điển hình ở huyện Yên Thủy
21:45Phim truyện: Thỏa Thuận Ly Hôn T6
22:30Thời sự Hòa Bình
23:00Bản tin thể thao
23:05Bản tin sức khỏe 365 ngày
23:15Những bài ca đi cùng năm tháng
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Những bài ca đi cùng năm
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Chuyên mục: An ninh Hòa Bình
07:15Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
07:30Chương trình Tiếng Mường
07:45Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 74 Gió ngược chiều
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Sắc Xuất Hôn Nhân T20
08:50Tinh hoa nghề Việt
09:10Sân khấu
10:00Phim truyện: Ảo Vọng T1
10:45Tạp chí: Khoa học đời sống
10:55Sắc màu văn hóa
11:20Chương trình thể thao
11:35Phóng sự: Gặp gỡ những phụ nữ điển hình ở huyện Yên Thủy
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Anh Hùng Liêm Chính T35
12:50Vòng tay âm nhạc
13:20Thế giới quanh ta
13:50Phóng sự: Huy động ngồn lực cho đầu tư xây dựng ở Lạc Thủy
14:00Phim truyện: Yêu Không Dễ T16
14:45Tạp chí: Văn hóa xã hội
15:00Bạn của nhà nông
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Những Ngã Rẽ Vào Đời T30
16:30Thế giới động vật
16:55Chương trình thể thao
17:10Hộp thư Truyền hình
17:20Chương trình cùng suy ngẫm Số 17 Chia sẻ khó khăn với cha mẹ
17:25Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T14
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Phóng sự: Gặp gỡ những phụ nữ làm kinh tế giỏi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 18 Chống hàng nhái hàng giả
20:20Phim truyện: Nữ Đặc Công X T33
21:10Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống
21:20Chương trình: Khát vọng T57
21:40Chương trình tiếng Mường
21:55Phim truyện: Thỏa Thuận Ly Hôn T7
22:40Thời sự Hòa Bình
23:10Bản tin thể thao
23:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
23:30Văn hóa văn nghệ