Lịch phát sóng

T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc quốc tế:
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh-Biên niên sử truyền hình Tập 2
07:30Trang địa phương huyện Đà Bắc
07:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T106
08:00Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn Toán
08:35Nhìn ra thế giới
09:25Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn Văn
10:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Khác T30
10:45Trang địa phương
11:00Tạp chí Dân tộc và phát triển
11:15Chương trình tiếng Mường
11:30Tạp chí: Thông tin kinh tế
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Âm Mưu Gia Tộc T77
12:50Giai điệu quê hương
13:20Chương trình: Khát vọng T135
13:35Chuyên mục Nội chính PCTN&CCTP: Công an Lạc Sơn thực hiện Chỉ thị 05
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T107
14:00Phim truyện Bắt Gặp Tình Yêu T35
14:45Chương trình “BOX NHỘN” Số 78 Thằng bạn tốt nhất
14:50Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Toán
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Cung Bậc Tình Yêu T29
16:35Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 Lý
17:10Bản tin Chính Phủ
17:20Phóng sự: Thực hiện các chỉ tiêu NQ Đại hội ở Đảng bộ Yên Thủy
17:30Phim truyện: Mùa Hoa Mẫu Đơn T9
18:15Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Yên Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình “BOX NHỘN” Số 80 Hội sợ vợ
20:25Phim truyện: Biển Đời Giông Tố T22
21:10Chương trình tiếng Mường:
21:25Phóng sự: Phòng chống dịch Covid-19 ở vùng nông thôn
21:35Phóng sự: Đẩy mạnh tiến độ trồng rừng trên địa bàn tỉnh
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T108
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Bữa Tối Của Diều Hâu T11
23:20Văn hóa nghệ thuật
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Văn hóa nghệ thuật
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Phòng chống dịch Covid-19 ở vùng nông thôn
07:10Trang địa phương huyện Yên Thủy
07:25Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:40Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 Số 107
07:55Chương trình “BOX NHỘN” Số 80 Hội sợ vợ
08:00Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn tiếng Anh
08:35Chuyên mục: Nhìn ra tỉnh bạn
09:05Vòng quanh thế giới
09:30Chương trình tiếng Thái
09:45Phóng sự: Đẩy mạnh tiến độ trồng rừng trên địa bàn tỉnh
10:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Khác T31
10:45Trang địa phương
11:00Trang thiếu nhi
11:15Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh-Biên niên sử truyền hình Tập 2
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Âm Mưu Gia Tộc T78
12:50Ca nhạc quốc tế
13:20Hành trình khám phá
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T108
14:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu T36
14:45Chương trình “BOX NHỘN” Số 79 Mặc nhầm
14:50Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Văn
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Cung Bậc Tình Yêu T30
16:35Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Sử
17:05Có thể bạn chưa biết
17:20Chuyên mục Nội chính PCTN&CCTP: Công an Lạc Sơn thực hiện Chỉ thị 05
17:30Phim truyện: Mùa Hoa Mẫu Đơn T10
18:15Ch¬ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:30Phóng sự: Thực hiện các chỉ tiêu NQ Đại hội ở Đảng bộ Yên Thủy
18:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình “BOX NHỘN” Số 81 Đồ giả
20:20Phim truyện: Biển Đời Giông Tố T23
21:05Chương trình tiếng Mường
21:20Phóng sự: Vấn đề vận hành công trình nước sạch nông thôn
21:Phóng sự: Hòa Bình phát triển vùng sản xuất rau hữu cơ an toàn
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T109
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Bữa Tối Của Diều Hâu T12
23:25Ca nhạc giai điệu trẻ
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc giai điệu trẻ
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Vấn đề vận hành công trình nước sạch nông thôn
07:15Trang địa phương huyện Lạc Sơn
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T108
07:45Phóng sự: Hòa Bình phát triển vùng sản xuất rau hữu cơ an toàn
07:55Chương trình “BOX NHỘN” Số 81 Đồ giả
08:00Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn Toán
08:35Hành trình khám phá
09:00Có thể bạn chưa biết
09:15Phóng sự: Hòa Bình phát triển vùng sản xuất rau hữu cơ an toàn
09:25Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn Văn
10:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Khác T32
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Chuyên mục: Nhìn ra tỉnh bạn
11:30Phóng sự: Phòng chống dịch Covid-19 ở vùng nông thôn
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Âm Mưu Gia Tộc T79
12:50Văn hóa văn nghệ
13:20Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T109
14:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu T37
14:45Chương trình “BOX NHỘN” Số 80 Hội sợ vợ
14:50Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Tiếng Anh
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Cung Bậc Tình Yêu T31
16:35Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Giáo dục Công dân
17:05Phóng sự: Đẩy mạnh tiến độ trồng rừng trên địa bàn tỉnh
17:15Chuyên mục CCHC: Tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh cải cách hành chính
17:30Phim truyện: Mùa Hoa Mẫu Đơn T11
18:15Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:30Trang địa phương TPHB
18:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
21:15Chương trình “BOX NHỘN” Số 82 Lọt vào mắt vợ
20:20Phim truyện: Biển Đời Giông Tố T24
21:05Chương trình tiếng Thái:
21:20Tạp chí Lao động Công đoàn: Các cấp công đoàn phòng chống dịch Covid-19
21:35Phóng sự: Lạc Sơn thực hiện Đại hội Đảng bộ cơ sở
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T110
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Bữa Tối Của Diều Hâu T13
23:25Nhìn ra tỉnh bạn
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Nhìn ra tỉnh bạn
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Lạc Sơn thực hiện Đại hội Đảng bộ cơ sở
07:10Trang địa phương huyện Tân Lạc
07:15Trang địa phương TPHB
07:40Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T109
07:55Chương trình “BOX NHỘN” Số 82 Lọt vào mắt vợ
08:00Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn Tiếng Anh
08:35Thế giới quanh ta
09:05Việt Nam đất nước con người
09:20Bạn của nhà nông
09:45Tạp chí Lao động Công đoàn: Các cấp công đoàn phòng chống dịch Covid-19
10:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Khác T33
10:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
11:00Chương trình tiếng Mường
11:15Tinh hoa nghề Việt
11:30Phóng sự: Vấn đề quản lý vận hành công trình nước sạch nông thôn
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Âm Mưu Gia Tộc T80
12:50Giai điệu trẻ
13:20Sắc màu văn hóa
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T110
14:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu Tập cuối
14:45Chương trình “BOX NHỘN” Số 81 Đồ giả
14:50Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Toán
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Cung Bậc Tình Yêu T32
16:35Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Hóa Học
17:10Phóng sự: Phòng chống dịch Covid-19 ở vùng nông thôn
17:20Phóng sự: Đẩy mạnh tiến độ trồng rừng trên địa bàn tỉnh
17:30Phim truyện: Mùa Hoa Mẫu Đơn T12
18:15Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:30Trang địa phương huyện Mai Châu
18:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình “BOX NHỘN” Số 83 Dũng cảm
20:20Phim truyện: Biển Đời Giông Tố T25
21:05Chương trình tiếng Mường
21:20Chuyên mục: Khuyến nông
21:35Phóng sự: Dòng dõi Rồng Tiên
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T111
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Bữa Tối Của Diều Hâu T14
23:20Nhịp cầu âm nhạc
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Nhịp cầu âm nhạc
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Dòng dõi Rồng Tiên
07:10Trang địa phương huyện Lạc Thủy
07:25Trang địa phương huyện Mai Châu
07:40Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T110
07:55Chương trình “BOX NHỘN” Số 83 Dũng cảm
08:00Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn Toán
08:35Chuyên mục: Khuyến nông
08:45Thế giới động vật
09:15Phóng sự: Lạc Sơn thực hiện Đại hội Đảng bộ cơ sở
09:25Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn Văn
10:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Khác T34
10:50Trang địa phương huyện Tân Lạc
11:05Sắc màu văn hóa
11:30Tạp chí Lao động Công đoàn: Các cấp công đoàn phòng chống dịch Covid-19
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Âm Mưu Gia Tộc T81
12:50Nhìn ra tỉnh bạn
13:20Vòng quanh thế giới
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T111
14:00Phim truyện: Sếp Ơi Anh Yêu Em T1
14:45Chương trình “BOX NHỘN” Số 82 Lọt vào mắt vợ
14:50Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Văn
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Cung Bậc Tình Yêu T33
16:35Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Sinh
17:05Tạp chí: Văn hóa xã hội
17:20Vấn đề quản lý vận hành công trình nước sạch nông thôn
17:30Phim truyện: Mùa Hoa Mẫu Đơn T13
18:15Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình “BOX NHỘN” Số 84 Hiểu hơn
20:20Phim truyện: Biển Đời Giông Tố T26
21:05Chương trình Tiếng Mường
21:20Chuyên mục: An ninh Hòa Bình
21:35Phóng sự: Kim Bôi phát triển sản phẩm OCOP
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T112
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Bữa Tối Của Diều Hâu T15
23:25Những bài ca đi cùng năm tháng
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Những bài ca đi cùng năm tháng
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Kim Bôi phát triển sản phẩm OCOP
07:10Trang địa phương huyện Lương Sơn
07:25Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:40Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T111
07:55Chương trình “BOX NHỘN” Số 84 Hiểu hơn
08:00Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 9 môn tiếng Anh
08:35Hành trình khám phá
09:05Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
09:30Chương trình thể thao
09:45Chuyên muc: An ninh Hòa Bình
10:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Khác T35
10:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
11:00Chương trình tiếng Mường
11:15Trang thiếu nhi
11:30Phóng sự: Lạc Sơn thực hiện Đại hội Đảng bộ cơ sở
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Âm Mưu Gia Tộc T82
12:50Nhịp cầu âm nhạc
13:20Thế giới quanh ta
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T112
14:00Phim truyện: Sếp Ơi Anh Yêu Em T2
14:45Chương trình “BOX NHỘN” Số 83 Dũng cảm
14:50Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Tiếng Anh
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Cung Bậc Tình Yêu T34
16:35Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Địa Lý
17:05Phóng sự: Dòng dõi Rồng Tiên
17:15Trang địa phương huyện Mai Châu
17:30Phim truyện: Mùa Hoa Mẫu Đơn T14
18:15Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:30Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
18:45Trang địa phương huyện Kim Bôi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình “BOX NHỘN” Số 85 Hiểu nhầm
20:20Phim truyện: Gameshow Quý Ông Hoàn Hảo
21:05Chương trình tiếng Mường
21:20Phóng sự: Công tác Đại hội Đảng ở các Đảng bộ cơ sở
21:30Chương trình: Khát vọng T136
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 Tập 113
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Bữa Tối Của Diều Hâu T16
23:20Giai điệu quê hương
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Giai điệu quê hương
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Công tác Đại hội Đảng ở các Đảng bộ cơ sở
07:15Trang địa phương huyện Kim Bôi
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T112
07:45Chương trình “BOX NHỘN” Số 85 Hiểu nhầm
07:50Phóng sự: Kim Bôi phát triển sản phẩm OCOP
08:00Phim truyện: Hạnh Phúc Duyên Đưa T27
08:45Trang thiếu nhi
09:00Thế giới quanh ta
09:30Bạn của nhà nông
10:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Khác T36
10:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
10:00Chương trình tiếng Mường
11:15Chương trình: Khát vọng T136
11:30Chuyên mục: An ninh Hòa Bình
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Âm Mưu Gia Tộc T83
12:50Những bài ca đi cùng năm tháng
13:20Khám phá thế giới
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T113
14:00Phim truyện: Sếp Ơi Anh Yêu Em T3
14:45Chương trình “BOX NHỘN” Số 84 Hiểu hơn
14:50Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Lý
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Cung Bậc Tình Yêu T35
16:35Chương trình củng cố ôn luyện kiến thức lớp 12 môn Sử
17:10Tạp chí Dân tộc và phát triển
17:25Tạp chí: Thông tin kinh tế
17:40Phim truyện: Mùa Hoa Mẫu Đơn T15
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang địa phương huyện Đà Bắc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình “BOX NHỘN” Số 86 Nguyên nhân ế vợ
20:20Phim truyện: Gameshow Quý Ông Hoàn Hảo
21:05Chương trình tiếng Thái
21:20Tọa đàm: Vấn đề sử dụng và quản lý mạng XH đối với dịch Covid-19
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 P2 T114
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Bản tin Chính Phủ
22:40Phim truyện: Bữa Tối Của Diều Hâu T17
23:25Ca nhạc quốc tế