Lịch phát sóng

T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Ca nhạc quốc tế
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Chính Phủ
06:00Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Tọa đàm: Chung tay XD phong trào vườn sạch, nhà đẹp ngõ xóm văn minh
07:25Tạp chí: Thông tin Kinh tế
07:40Việt Nam đất nước con người
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Sương Khói Đồng Hoang T19
08:50Du lịch qua màn ảnh nhỏ
09:10Nhìn ra thế giới
10:00Phim truyện: Hãy Nói Anh Yêu Em T34
10:45Chuyên mục: Y tế Hòa Bình
11:00Chương trình tiếng Mường
11:15Tạp chí dân tộc và phát triển
11:30Phóng sự: Công tác thu ngân sách ở huyện Mai Châu
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Tào Tháo T23
12:50Văn hóa văn nghệ:
13:20Chương trình: Khát vọng T70
13:40Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
13:55Chương trình cùng suy ngẫm: Số 75 Lừa đảo
14:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Vợ T1
14:45Phóng sự: Hiệu quả chính sách dân tộc ở Hòa Bình
15:00Chuyên muc: Nhìn ra tỉnh bạn
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Tùy Đường Anh Hùng T15
16:30Những bài ca đi cùng năm tháng
17:00Thế giới động vật
17:30Phóng sự: Những người gieo chữ trên vùng cao
17:40Phim truyện: Kẻ Giấu Mặt T14
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang tin thành phố
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 76 Mắc bệnh nói quá
20:20Phim truyện: Phụ nữ Đào Hoa T46
21:10Phóng sự: Nghị lực của người phụ nữ
21:20Chương trình chuyện thật như đùa Số 99 Nụ cười của mẹ
21:30Chuyên mục XDNTM: Khó khăn trong XDNTM ở Kim Bôi
21:45Chương trình tiếng Mường
22:00Phim truyện: Tôi Yêu Cô Đơn T30
22:45Thời sự Hòa Bình
23:15Bản tin thể thao
23:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
23:30Ca nhạc:
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Ca nhạc
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Chuyên mục XDNTM: Khó khăn trong XDNTM ở Kim Bôi
07:15Trang tin thành phố
07:30Vòng quanh thế giới
07:55Chương trình thiếu nhi:
08:00Phim truyện: Sương Khói Đồng Hoang T20
08:50Mảnh ghép cuộc sống
09:15Bạn của nhà nông
09:45Chương trình tiếng Mường
10:00Phim truyện: Hãy Nói Anh Yêu Em T35
10:45Tạp chí: Thông tin Kinh tế
11:00Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
11:20Tọa đàm: Chung tay XD phong trào vườn sạch, nhà đẹp ngõ xóm văn minh
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Tào Tháo T24
12:50Ca nhạc quốc tế
13:20Chương trình chuyện thật như đùa Số 99 Nụ cười của mẹ
13:30Hành trình khám phá
13:55Giới thiệu văn bản pháp luật
14:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Vợ T2
14:45Tạp chí Dân tộc và phát triển
15:00Thế giới động vật
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Tùy Đường Anh Hùng T16
16:30Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17:00Chương trình tiếng Mường
17:15Phóng sự: Nghị lực của người phụ nữ
17:25Chương trình cùng suy ngẫm Số 76 Mắc bệnh nói quá
17:30Chuyên mục: Y tế Hòa Bình
17:40Phim truyện: Kẻ Giấu Mặt T15
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Phóng sự: Tháo gỡ nút thắt về cung cầu lao động việc làm
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 77 Móc túi
20:20Phim truyện: Phụ nữ Đào Hoa T47
21:10Phóng sự: Yên Thủy xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư
21:25Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 100 Thương
21:35Chương trình tiếng Mường:
21:50Phim truyện: Tôi Yêu Cô Đơn T31
22:35Thời sự Hòa Bình
23:05Bản tin thể thao
23:10Bản tin Sức khỏe 365 ngày
23:20Ca nhạc giai điệu trẻ
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Ca nhạc giai điệu trẻ
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Phóng sự: Yên Thủy xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư
07:15Chương trình tiếng Mường
07:30Mảnh ghép cuộc sống
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Sương Khói Đồng Hoang T21
08:50Thế giới động vật
09:15Nhìn ra thế giới
10:00Phim truyện: Hãy Nói Anh Yêu Em T36
10:45Phóng sự: Tháo gỡ nút thắt về cung cầu lao động việc làm
11:00Chương trình tiếng Mường
11:15Có thể bạn chưa biết
11:30Chuyên mục XDNTM: Khó khăn trong XDNTM ở Kim Bôi
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Tào Tháo T25
12:50Ca nhạc:
13:20Hành trình khám phá
13:45Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 100 Thương
13:55Giới thiệu văn bản pháp luật
14:00Phim truyện: Bí Mật Của Người Vợ T3
14:45Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
14:10Chương trình cùng suy ngẫm: Số 77 Móc túi
15:15Tinh hoa nghề Việt
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Tùy Đường Anh Hùng T17
16:30Ca nhạc Quốc tế
17:00Khám phá thế giới
17:25Phóng sự: Nghị lực của người phụ nữ
17:40Phim truyện: Kẻ Giấu Mặt T16
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang tin thành phố
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
21:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 78 Món quà ý nghĩa
20:20Phim truyện: Phụ nữ Đào Hoa T48
21:10Chuyên mục: Phụ nữ Hòa Bình
21:25Hộp thư Truyền hình
21:35Chương trình tiếng Mường
21:50Phim truyện: Tôi Yêu Cô Đơn T32
22:35Thời sự Hòa Bình
23:05Bản tin thể thao
23:10Bản tin sức khỏe 365 ngày
23:20Cười từ nhà ra phố: