Lịch phát sóng

T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc quốc tế:
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Bản tin Chính Phủ
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Phóng sự: Thành phố Hòa Bình về đích nông thôn mới
07:25Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 100
07:40Tạp chí Dân tộc và phát triển
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Canh Bạc Cuộc Đời T15
08:50Du lịch qua màn ảnh nhỏ
09:10Nhìn ra thế giới
10:00Phim truyện: Phụ Nữ Đào Hoa T45
10:45Trang địa phương
11:00Việt Nam đất nước con người
11:15Chương trình tiếng Mường
11:30Tạp chí: Thông tin kinh tế
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Nước Mắt Phụ Nữ T35
12:50Văn hóa văn nghệ:
13:20Chương trình: Khát vọng T86
13:40Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
13:55Chương trình cùng suy ngẫm: Số 201 Bảo kê công viên
14:00Phim truyện: Ma Nữ Đáng Yêu T6
14:45CM Pháp luật & ĐS: Phụ nữ Đà Bắc tuyên truyền phổ biến giáo dục PL
15:00Chuyên mục: Nhìn ra tỉnh bạn
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Tào Tháo T19
16:30Những bài ca đi cùng năm tháng
17:00Thế giới động vật
17:30Phóng sự: Những già làng trưởng bản tiêu biểu
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T8
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Phóng sự: Rác thải nông thôn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 202 Đừng ham cái lợi trước mắt
20:25Phim truyện: Hợp Đồng Đinh Mệnh T6
21:10Phóng sự: Vấn đề quản lý học sinh sau giờ học
21:25CMXDNTM: Khó khăn trong XDNTM ở các xã vùng cao
21:35Chương trình tiếng Mường:
21:50Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 101
22:05Thời sự Hòa Bình
22:35Bản tin thể thao
22:40Phim truyện: Nữ Đặc Công X Tập cuối
23:25Ca nhạc:
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20CMXDNTM: Khó khăn trong XDNTM ở các xã vùng cao
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Phóng sự: Vấn đề quản lý học sinh sau giờ học
07:15Bản tin thông tin kinh tế
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 101
07:45Bản tin Chính Phủ
07:55Chương trình thiếu nhi:
08:00Phim truyện: Canh Bạc Cuộc Đời T16
08:50Mảnh ghép cuộc sống
09:15Vòng quanh thế giới
09:45Chương trình tiếng Thái
10:00Phim truyện: Phụ Nữ Đào Hoa T46
10:45Phóng sự: Rác thải nông thôn
11:00Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
11:25Phóng sự: Thành phố Hòa Bình về đích nông thôn mới
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Nước Mắt Phụ Nữ T36
12:50Ca nhạc quốc tế
13:20Hành trình khám phá
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 100
14:00Phim truyện: Ma Nữ Đáng Yêu T7
14:45Tạp chí Dân tộc và phát triển
15:00Thế giới động vật
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Tào Tháo T20
16:30Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17:00Chương trình tiếng Mường
17:15CM Pháp luật & ĐS: Phụ nữ Đà Bắc tuyên truyền phổ biến giáo dục PL
17:25Chương trình cùng suy ngẫm Số 202 Đừng ham cái lợi trước mắt
17:30Chuyên mục: Khuyến nông
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T9
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Phóng sự: Khó khăn trong quản lý tủ sách pháp luật ở Yên Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 203 Chiếm ghế đá công viên
20:20Phim truyện: Hợp Đồng Đinh Mệnh T7
21:05CM Cựu chiến binh: CCB Kim Bôi với phong trào gương mẫu
21:15Phóng sự: Hang Nậm Tun Hoan Thiên
21:30Chương trình tiếng Mường:
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 102
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Đối Đầu T1
23:25Ca nhạc giai điệu trẻ
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc giai điệu trẻ
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Hang Nậm Tun Hoan Thiên
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Phóng sự: Khó khăn trong quản lý tủ sách pháp luật ở Yên Thủy
07:15Chương trình tiếng Mường
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 102
07:45CM Cựu chiến binh: CCB Kim Bôi với phong trào gương mẫu
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Canh Bạc Cuộc Đời T17
08:50Thế giới động vật
09:15Nhìn ra thế giới
10:00Phim truyện: Phụ Nữ Đào Hoa T47
10:45Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
11:00Chương trình tiếng Thái
11:15Có thể bạn chưa biết
11:30Phóng sự: Vấn đề quản lý học sinh sau giờ học
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Nước Mắt Phụ Nữ T7
12:50Ca nhạc:
13:20Hành trình khám phá
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 101
14:00Phim truyện: Ma Nữ Đáng Yêu T8
14:45Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
14:10Chương trình cùng suy ngẫm: Số 203 Chiếm ghế đá công viên
15:15Tinh hoa nghề Việt
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Tào Tháo T21
16:30Ca nhạc Quốc tế
17:00Phóng sự: Thành phố Hòa Bình về đích nông thôn mới
17:25Phóng sự: Rác thải nông thôn
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T10
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang địa phương
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
21:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 204 Đâu là nhà mình
20:20Phim truyện: Hợp Đồng Đinh Mệnh T8
21:05Phóng sự: Công tác phòng chống bệnh sốt rét ở Hòa Bình
21:20Phóng sự: Xã Đông Bắc với chương trình OCOP
21:30Chương trình tiếng Thái
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 103
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Đối Đầu T2
23:25Cười từ nhà ra phố:
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Nhịp cầu âm nhạc
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20CM Tuổi trẻ Hòa Bình: Sôi nổi hoạt động đoàn trong các trường học
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Trang địa phương
07:15Chương trình tiếng Thái
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 104
07:45Chương trình khoa giáo: Giải pháp xanh chống sạt lở
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Canh Bạc Cuộc Đời T19
08:50Thế giới động vật
09:15Nhìn ra tỉnh bạn
09:45Tạp chí: Văn hóa xã hội
10:00Phim truyện: Phụ Nữ Đào Hoa T49
10:50Sắc màu văn hóa
11:15Có thể bạn chưa biết
11:30Phóng sự: Công tác phòng chống bệnh sốt rét ở Hòa Bình
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Nước Mắt Phụ Nữ T39
12:50Cười từ nhà ra phố:
13:20Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 96
14:00Phim truyện: Ma Nữ Đáng Yêu T10
14:50Nhìn ra thế giới
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Tào Tháo T23
16:30Giai điệu trẻ
17:00Tạp chí: Khoa học đời sống
17:10Phóng sự: Xã Đông Bắc với chương trình OCOP
17:20Chương trình cùng suy ngẫm Số 205 Đòi nợ
17:25Phóng sự: Khó khăn trong quản lý tủ sách pháp luật ở Yên Thủy
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T12
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang địa phương
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 206 Ông lão vá xe
20:20Phim truyện: Hợp Đồng Đinh Mệnh T10
21:05Phóng sự: Những người lính trong thời bình
21:10Phim tài liệu: Đợi hỗ trợ
21:30Chương trình Tiếng Mường
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 105
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Đối Đầu T4
23:25Những bài ca đi cùng năm tháng