Lịch phát sóng

T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc quốc tế:
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Tọa đàm: Chăm lo cho người khuyết tật
07:30Trang địa phương
07:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 323
08:00Phim truyện: Tiếng Chuông Ngân Đưa T3
08:50Du lịch qua màn ảnh nhỏ
09:10Nhìn ra thế giới
10:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu T20
10:45Trang địa phương
11:00Tạp chí Dân tộc và phát triển
11:15Chương trình tiếng Mường
11:30Tạp chí: Thông tin kinh tế
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Cung Bậc Của Tình Yêu T46
12:50Văn hóa văn nghệ:
13:20Chương trình: Khát vọng T118
13:35Phóng sự: Tình quân dân
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 324
14:00Phim truyện: Yêu Thuê T9
14:45Chuyên mục: Nhìn ra tỉnh bạn
15:15Phóng sự: Chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp bứt phá
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Hạnh Phúc Duyên Đưa T25
16:35Khám phá thế giới
17:00Bản tin Chính Phủ
17:10Tạp chí: Khoa học đời sống
17:25Chuyên mục Tuổi trẻ HB: Sôi nổi hoạt động tuổi trẻ Hòa Bình
17:40Phim truyện: Âm Mưu Thừa Kế T6
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Phóng sự: Áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong trồng rừng
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 426 Tôn trọng nghề nghiệp
20:25Phim truyện: Tội Ác Không Dung Thứ T7
21:10Chương trình tiếng Mường:
21:15Phóng sự: Hiệu quả công tác thu hút đầu tư năm 2019
21:30CMXDNTM: Nâng cao tiêu chí thu nhập ở Hợp Thịnh-Kỳ Sơn
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 325
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Hoa Hồng Thép T34
23:20Ca nhạc:
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong trồng rừng
07:15Tạp chí: Thông tin kinh tế
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 324
07:45Phóng sự: Hiệu quả công tác thu hút đầu tư năm 2019
07:55Chương trình cùng suy ngẫm: Số 425 Tình thân
08:00Phim truyện: Tiếng Chuông Ngân Đưa T4
08:50Chuyên mục: Nhìn ra tỉnh bạn
09:20Vòng quanh thế giới
09:45Chương trình tiếng Thái
10:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu T21
10:45Trang địa phương
11:00Trang thiếu nhi
11:15Tọa đàm: Chăm lo cho người khuyết tật
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Cung Của Bậc Tình Yêu T47
12:50Ca nhạc quốc tế
13:20Hành trình khám phá
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 325
14:00Phim truyện: Yêu Thuê T10
14:45Tạp chí Dân tộc và phát triển
15:00Thế giới động vật
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Hạnh Phúc Duyên Đưa T26
16:35Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17:00CMXDNTM: Nâng cao tiêu chí thu nhập ở Hợp Thịnh-Kỳ Sơn
17:10Chương trình cùng suy ngẫm Số 426 Tôn trọng nghề nghiệp
17:15Có thể bạn chưa biết
17:30Phóng sự: Hiệu quả kép từ công tác cán bộ
17:40Phim truyện: Âm Mưu Thừa Kế T7
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 427 Tôn trọng những người xung quanh
20:20Phim truyện: Tội Ác Không Dung Thứ T8
21:05Chương trình tiếng Mường
21:20Phóng sự: Nghị lực người khuyết tật
21:35Phóng sự: Nông sản Hòa Bình phát triển gắn với chuỗi giá trị
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 326
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Hoa Hồng Thép T35
23:25Ca nhạc giai điệu trẻ
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc giai điệu trẻ
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Nông sản Hòa Bình phát triển gắn với chuỗi giá trị
07:15Trang địa phương huyện Lạc Sơn
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 325
07:45Phóng sự: Nghị lực người khuyết tật
07:55Chương trình cùng suy ngẫm Số 426 Tôn trọng nghề nghiệp
08:00Phim truyện: Tiếng Chuông Ngân Đưa T5
08:50Nhìn ra thế giới
09:35Hành trình khám phá
10:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu T22
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Nhìn ra tỉnh bạn
11:30Phóng sự: Áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong trồng rừng
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Cung Bậc Của Tình Yêu T48
12:50Ca nhạc:
13:20Chuyên mục: Bạn của Nhà nông
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 326
14:00Phim truyện: Yêu Thuê T11
14:45CMXDNTM: Nâng cao tiêu chí thu nhập ở Hợp Thịnh-Kỳ Sơn
14:55Vòng quanh thế giới
15:20Phóng sự: Hiệu quả công tác thu hút đầu tư năm 2019
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Hạnh Phúc Duyên Đưa T27
16:35Khám phá thế giới
17:00Chương trình cùng suy ngẫm Số 427 Tôn trọng những người xung quanh
17:05Tọa đàm: Chăm lo cho người khuyết tật
17:40Phim truyện: Âm Mưu Thừa Kế T8
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang địa phương
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
21:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 428 Sỹ diện
20:20Phim truyện: Tội Ác Không Dung Thứ T9
21:05Chương trình tiếng Thái
21:20Phóng sự: 60 năm thành lập trường cán bộ Miền Nam
21:35Tạp chí Lao động Công đoàn: Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 327
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Hoa Hồng Thép Tập cuối
23:25Cười từ nhà ra phố:
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Cười từ nhà ra phố:
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
06:30Phóng sự: 60 năm thành lập trường cán bộ Miền Nam
07:15Trang địa phương huyện Tân Lạc
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 326
07:45Tạp chí Lao động Công đoàn: Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh
07:55Chương trình cùng suy ngẫm Số 427 Tôn trọng những người xung quanh
08:00Phim truyện: Tiếng Chuông Ngân Đưa T6
08:45Thế giới quanh ta
09:15Chuyên mục: Nhìn ra tỉnh bạn
09:45Việt Nam đất nước con người
10:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu T23
10:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
11:00Chương trình tiếng Mường
11:15Tinh hoa nghề Việt
11:30Phóng sự: Nông sản Hòa Bình phát triển gắn với chuỗi giá trị
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Cung Bậc Của Tình Yêu T49
12:50Giai điệu trẻ
13:20Sắc màu văn hóa
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 327
14:00Phim truyện: Yêu Thuê T12
14:50Khám phá thế giới
15:20Phóng sự: Nghị lực người khuyết tật
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Hạnh Phúc Duyên Đưa T28
16:35Nhìn ra thế giới
17:20Chương trình cùng suy ngẫm: Số 428 Sỹ diện
17:25Phóng sự: Áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong trồng rừng
17:40Phim truyện: Âm Mưu Thừa Kế T9
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm Số 429 Tuổi già của mẹ
20:20Phim truyện: Tội Ác Không Dung Thứ T10
21:05Chương trình tiếng Mường
21:20Chuyên mục Khuyến nông
21:35Phóng sự: Vấn đề môi trường ở các cơ sở sản xuất
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 328
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Lật Mặt Hung Thủ T1
23:20Nhịp cầu âm nhạc
T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Nhịp cầu âm nhạc
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Vấn đề môi trường ở các cơ sở sản xuất
07:15Trang địa phương
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 327
07:45Chuyên mục Khuyến nông
07:55Chương trình cùng suy ngẫm Số 429 Tuổi già của mẹ
08:00Phim truyện: Tiếng Chuông Ngân Đưa T7
08:50Thế giới động vật
09:15Bạn của nhà nông
09:45Việt Nam đất nước con người
10:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu T24
10:50Trang địa phương huyện Tân Lạc
11:05Sắc màu văn hóa
11:30Phóng sự: 60 năm thành lập trường cán bộ Miền Nam
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Cung Bậc Của Tình Yêu T50
12:50Cười từ nhà ra phố:
13:20Vòng quanh thế giới
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 328
14:00Phim truyện: Yêu Thuê T13
14:45Hành trình khám phá
15:15Tạp chí: Khoa học đời sống
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Hạnh Phúc Duyên Đưa T29
16:35Thế giới quanh ta
17:00Phóng sự: Hiệu quả công tác thu hút đầu tư năm 2019
17:10Tạp chí: Văn hóa xã hội
17:25Tạp chí Lao động Công đoàn: Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh
17:40Phim truyện: Âm Mưu Thừa Kế T10
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang địa phương
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 430 Ứng xử với khách hàng
20:20Phim truyện: Tội Ác Không Dung Thứ T11
21:05Chương trình Tiếng Mường
21:20Chuyên mục: An ninh Hòa Bình
21:35Phóng sự: Điển hình phong trào thi đua ở Đà Bắc
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 329
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Lật Mặt Hung Thủ T2
23:25Những bài ca đi cùng năm tháng