12/4: Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác Quốc phòng - QSĐP


13/04/2021
51 Lượt xem
Thời sự tiêu điểm