Sửa quy định về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

08:01 10/06
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, quy định về  “Thành lập Hội đồng định giá theo vụ việc” được sửa đổi, bổ sung như sau: Hội đồng định giá theo vụ việc ở Trung ương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực về tài sản cần định giá theo quy định của pháp luật quyết định thành lập để thực hiện định giá trong các trường hợp dưới đây: Thực hiện định giá lại trong các trường hợp theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định này.

Thực hiện định giá lần đầu đối với những vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đáp ứng các điều kiện: Vụ án do Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý giải quyết; tài sản định giá là tài sản đặc biệt có giá trị đặc biệt lớn, hoặc theo yêu cầu đảm bảo giữ bí mật thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo.

Dự thảo cũng nêu rõ, thành phần Hội đồng định giá do Bộ Tài chính thành lập gồm: Một lãnh đạo bộ hoặc lãnh đạo cơ quan chuyên môn được ủy quyền của bộ được giao định giá tài sản theo quy định của pháp luật là Chủ tịch Hội đồng; một lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc bộ là thành viên Thường trực Hội đồng.

Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn liên quan đến tài sản cần định giá là thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định các thành viên phù hợp với đặc điểm của tài sản cần định giá cho từng vụ việc.

Số lượng thành viên của Hội đồng định giá phải là số lẻ, tối thiểu là 03 người đối với Hội đồng định giá cấp huyện, tối thiểu là 05 người đối với Hội đồng định giá cấp tỉnh và ở trung ương. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo (Chinhphu.vn)

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự tối 9/7/2020

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 10/07/2020

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 10/07/2020

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
29°C
2.6m/s 79%
11/07
Weather Hoa binh
41°C
28°C
12/07
Weather Hoa binh
39°C
27°C
13/07
Weather Hoa binh
38°C
26°C