Luật Di sản văn hóa cần bổ sung Quỹ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam

14:20 13/11

Hội nghị - Hội thảo xin ý kiến góp ý Hồ sơ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 13-11 tại Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học và nhà nghiên cứu văn hóa.

 

Luật Di sản văn hóa cần bổ sung Quỹ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì hội thảo lấy ý kiến Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). 

Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, là bước cụ thể hóa chính sách về bảo tồn di sản văn hóa theo Hiến pháp năm 1992 và tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII), cùng các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Chủ trì hội nghị, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Với nỗ lực và sức đóng góp của toàn xã hội, qua hơn 20 năm thực thi, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đã đạt được một số thành tựu quan trọng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và quốc tế ghi nhận, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội…

Tuy nhiên, từ khi Luật có hiệu lực thi hành đến nay, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tiếp tục được ban hành nhằm tăng cường định hướng cho hoạt động văn hóa, trong đó có di sản văn hóa. Do đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, từ năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương xây dựng Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Luật Di sản văn hóa cần bổ sung Quỹ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam
 Kéo co ngồi của cộng đồng người dân Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội) được UNESCO
công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia của nhân loại.

Hội nghị - Hội thảo xin ý kiến góp ý Hồ sơ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tập trung vào 6 nhóm vấn đề:

Hệ thống khái niệm và quy trình nhận diện, ghi danh, xếp hạng di sản văn hóa để tiến hành các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị tổng thể di sản văn hóa.

Vấn đề quyền sở hữu và các quyền liên quan tới di sản văn hóa; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, ở các lĩnh vực di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, hoạt động bảo tàng và di sản tư liệu.

Biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa từ hướng tiếp cận tổng thể. Trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa từ Trung ương tới địa phương và cơ chế thống nhất về phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Cơ chế huy động, thu hút tổng thể các nguồn lực xã hội tích cực tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Cơ chế đảm bảo để các quy định pháp luật về di sản văn hóa được thực thi hiệu quả.

Luật Di sản văn hóa cần bổ sung Quỹ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam
 Huy động cộng đồng, nguồn nhân lực tham gia thực hành di sản góp phần bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản.

Tại hội nghị, nhiều tham luận đã ý kiến làm rõ hơn các mục cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa, như: Bổ sung quy định về Bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; quy định về mua và đưa di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước…

Ở mục “Nguồn lực cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa”, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải bổ sung Quỹ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam. Qua quỹ, huy động được các nguồn lực trong xã hội quan tâm và tham gia vào công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức kỳ vọng, kết quả của hội nghị sẽ củng cố thêm cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tiếp thu, từng bước hoàn thiện quy định trong từng Điều, Khoản của Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trình Quốc hội thời gian tới.

HÀ ANH

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/luat-di-san-van-hoa-can-bo-sung-quy...

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự tối 3/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 04/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 04/12/2023

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
19°C
0.7m/s 93%
05/12
Weather Hoa binh
23°C
19°C
06/12
Weather Hoa binh
21°C
19°C
07/12
Weather Hoa binh
25°C
19°C