Lịch phát sóng

05:30 Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu quê hương
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Vấn đề nước tưới trong sản xuất nông nghiệp
06:30Thời sự sáng 28.1 + Dự báo thời tiết 27.1
06:55Phóng sự: Hòa Bình quyết tâm thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023
07:05Chuyên mục An ninh Hòa Bình
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
08:00Phim truyện: Cần một bờ vai T15
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Hành trình khám phá
09:15Phóng sự: Sắc xuân vùng cao
09:25Chương trình tiếng Thái
09:40Mảnh ghép cuộc sống
10:00Phim truyện: Vân tịch truyện T19
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T263
11:15Thể thao bốn phương
11:30Phóng sự: Nông dân với phong tục xuống đồng đầu năm
11:45Thời sự trưa 28.1
12:00Phim truyện: Cuộc chiến của những ngôi sao T24
12:45Tình khúc Belero
13:15 Khám phá thế giới
13:40Chuyên mục Phụ nữ: Hội LHPN Cao Phong chăm lo tết cho hội viên
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T 262
14:05Có thể bạn chưa biết
14:20Phóng sự: Bản Dao giữ gìn bản sắc VH gắn với phát triển du lịch
14:30 Chương trình tiếng Mường
14:45Phóng sự: Tết trong ngôi nhà đại đoàn kết
15:00Phim truyện: Đông Cung T25
15:45Thời sự trưa 28.1
16:00Bản tin thế thao 28.1
16:05Nhịp cầu âm nhạc
16:35Vòng quanh thế giới
17:00Trang thiếu nhi
17:15Phóng sự: Ước vọng của người lao động trong năm 2023
17:30Phim truyện: Cần một bờ vai T16
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
18:45Trang địa phương huyện Kim Bôi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 28.1 + Dự báo thời tiết 28.1
20:15Phóng sự: Thay đổi tư duy trong sản xuất NN – hướng đi mới cho nông sản
20:25Phim truyện: Vân tịch truyện T20
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Đông Cung T26
22:10Chuyên mục Sắc mầu văn hóa: Người giữ lửa dân ca Mường
22:20Khát vọng sống số 283
22:30Thời sự Hòa Bình tối 28.1
22:55Bản tin thể thao 28.1
23:00Phóng sự: Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thực hiện chỉ tiêu KTXH năm 2022
23:10Phim truyện: Cuộc chiến của những ngôi sao T23
23:55 GTCT đêm 28.1
05:30 Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Ca nhạc quốc tế
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chuyên mục Sắc mầu văn hóa: Người giữ lửa dân ca Mường
06:30Thời sự sáng 29.1 + Dự báo thời tiết 28.1
07:00Phóng sự: Thay đổi tư duy trong sản xuất NN – hướng đi mới cho nông sản
07:10Chuyên mục Khởi nghiệp: Đam mê khởi nghiệp từ nông nghiệp
07:20Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Kim Bôi
07:45Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê + Téc phim
08:00Truyền hình trực tiếp: Lễ Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023
10:00Phim truyện: Vân tịch truyện 20
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T264
11:15Chương trình: Khát vọng sống 283
11:35Phóng sự: Hòa Bình quyết tâm thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023
11:45Thời sự trưa 29.1 + Téc phim
12:00Phim truyện: Cuộc chiến của những ngôi sao T25
12:45Giai điệu quê hương
13:15Sắc mầu văn hóa
13:40Bản tin Chính phủ
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T263
14:05Thế giới động vật
14:30 Tạp chí Văn hóa
14:45Chuyên mục An ninh Hòa Bình
15:00Phim truyện: Đông Cung T26
15:45Thời sự trưa 29.1
16:00Bản tin thế thao 29.1
16:05Mảnh ghép cuộc sống
16:35Khám phá thế giới
17:00Tạp chí Dân tộc và phát triển
17:15Chương trình tiếng Thái
17:30Phim truyện: Cần một bờ vai T17
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Tạp chí Thông tin Kinh tế
18:45Trang địa phương huyện Đà Bắc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN +
19:45Thời sự Hòa Bình tối 29.1 + Dự báo thời tiết 29.1
20:15Phóng sự: Khí thế sản xuất đầu xuân tại các nhà máy
20:25Gamshow Giao ước tình yêu T4
21:15Chương trình tiếng Thái
21:30Phim truyện: Đông Cung T27
22:10Phóng sự: Phát triển kinh tế vùng hồ gắn với nuôi trồng thủy sản
22:20Phóng sự: Tỉnh Hòa Bình hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa
22:30Thời sự Hòa Bình tối 29.1
22:55Bản tin thể thao 29.1
23:00Phóng sự: Hiệu quả sau 2 năm thực hiện chính sách thông tuyến KCB BHYT
23:10Phim truyện: Cuộc chiến của những ngôi sao T24
23:55 GTCT đêm 29.1