Lịch phát sóng

05:30Hình hiệu sáng 27.11+ Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Chương trình VHNT
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Chuyên mục Món ngon
06:30Thời sự sáng 27.11 + Dự báo thời tiết 27.11
7H00CM XD Đảng: Lạc Thủy thực hiện phát triển Đảng viên
7H10Bản tin chính phủ
07:20Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Đà Bắc
07:45Tạp chí Thông tin kinh tế
08:00Phim truyện: Bố là tất cả T57
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Tọa đàm: Bạo lực gia đình – Trách nhiệm không phải của riêng ai
09:10Nhìn ra thế giới
10:00Phim truyện: Thời gian đều biết T33
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập 566
11:15Tạp chí Dân tộc và phát triển
11:35CM SMVH: Nét đẹp truyền thống Lễ hội các làng dân tộc Tây Bắc
11:45Thời sự trưa 27.11
12:00Phim truyện: Bộ ba huyền thoại T6
12:45Ca nhạc quốc tế
13:15Thế giới động vật
13:40Tiếng nói các miền quê
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T565
14:05Mảnh ghép cuộc sống
14:35 Chương trình tiếng Thái
14:50 PS: Tân Lạc tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp gắn với sản xuất vụ đông
15:00Phim truyện: Nữ thần Lamkean T38
15:45Thời sự trưa 27.11
16:00Bản tin thế thao 27.11
16:05Nhìn ra tỉnh bạn
16:35PS: Công tác phòng chống sốt xuất huyết ở các địa phương
16:50Chương trình: Khát vọng sống 326
17:10Điểm hẹn văn hóa
17:30Phim truyện: Thế thái nhân tình T22
18:15Chương trình thiếu nhi: Đội bay siêu đẳng T7
18:30Trang địa phương TPHB
18:45Trang địa phương huyện Yên Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 27.11 + Dự báo thời tiết
20:15Chuyên mục NTM : Kỹ thuật nuôi tằm – TT Tân Lạc
20:25Phim truyện: Tư mỹ nhân T26
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: 10 năm 3 tháng 30 ngày T37
22:10PS: Những sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
22:20Thời sự Hòa Bình tối 27.11
23:10Bản tin thể thao 27.11
23:15Phóng sự: Cùng chung tay xây dựng quỹ Vì người nghèo
23:20Phim truyện: Muôn kiểu làm dâu T57
05:30Hình hiệu sáng 28.11 + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu trẻ
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chuyên mục NTM: Kỹ thuật nuôi tằm
06:30Thời sự sáng 28.11 + Dự báo thời tiết 28.11
07:00PS: Những sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
07:10 PS Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư vùng ĐB DTTS chậm
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương TPHB
07:45Trang địa phương huyện Yên Thủy
08:00Phim truyện: Bố là tất cả T58
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Vòng quanh thế giới
09:10Chuyên mục CCHC: Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp
09:20PS Nâng cao nhận thức để loại bỏ bệnh tan máu bẩm sinh
09:30Thế giới động vật
10:00Phim truyện: Thời gian đều biết T34
10:45Chương trình tiếng Thái
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập 567
11:20Tọa đàm: Bạo lực gia đình – Trách nhiệm không phải của riêng ai
11:45Thời sự trưa 28.11
12:00Phim truyện: Bộ ba huyền thoại T7
12:45Chương trình VHNT
13:15Hành trình khám phá
13:40SMVH: Nét đẹp truyền thống của người Dao Đà Bắc
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T566
14:05Nhìn ra tỉnh bạn
14:35 Chương trình tiếng Thái
14:50 Tạp chí Dân tộc và phát triển
15:00Phim truyện: Nữ thần Lamekean T39
15:45Thời sự trưa 28.11
16:00Bản tin thể thao 28.11
16:05Giai điệu quê hương
16:35Tạp chí Văn hóa xã hội
16:50CM Nông dân : Phát huy mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp
17:00CM PL& ĐS: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua hàng qua mạng
17:15Chương trình tiếng Thái
17:30Phim truyện: Thế thái nhân tình T23
18:15Chương trình thiếu nhi : Đội bay siêu đẳng T8
18:30Trang địa phương huyện Cao Phong
18:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 28.11
20:15Phóng sự: Tân Lạc phát huy khối đại đoàn kết trong phát triển KTXH
20:25Phim truyện: Tư mỹ nhân T27
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: 10 năm 3 tháng 30 ngày T38
22:10PS: Thực trạng ATTP tại các cổng trường học trên địa bàn TPHB
22:20PS: Kim Bôi với phong trào thi đua yêu nước
22:30Thời sự Hòa Bình tối 28.11
22:55 Bản tin thể thao 28.11
23:00Phim truyện: Muôn kiểu làm dâu T58
05:30Hình hiệu sáng 29.11+ Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhìn ra tỉnh bạn
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Phóng sự: Tân Lạc phát huy khối đại đoàn kết trong phát triển KTXH
06:30Thời sự sáng 29.11+ Dự báo thời tiết
07:00PS: Thực trạng ATTP tại các cổng trường học trên địa bàn TPHB
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Cao Phong
07:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
08:00Phim truyện: Bố là tất cả T59
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Hành trình khám phá
09:15Diễn đàn cử tri: thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của Hồ Trác
09:25PS: Những sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
09:35Khám phá thế giới
10:00Phim truyện: Thời gian đều biết T35
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T568
11:15Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
11:30TC TTKT:Những giải pháp đầu ra cho nông sản Hòa Bình
11:45Thời sự trưa 29.11
12:00Phim truyện: Bộ ba huyền thoại T8
12:45Giai điệu trẻ
13:15Vòng quanh thế giới
13:40PS: Người thầy cùng những chuyến đò qua sông
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T567
14:05Bạn của nhà nông
14:35 Chương trình tiếng Mường
14:50 Chuyên mục NTM kỹ thuật nuôi tằm
15:00Phim truyện: Nữ thần Lamkean T40
15:45Thời sự trưa 29.11
16:00Bản tin thế thao 29.11
16:05Chương trình VHNT
16:35Tọa đàm: Phòng chống đau mắt đỏ
16:55Tạp chí TTKT: Hấp dẫn thị trường hoa lụa dịp cuối năm
17H10PS:Đẩy mạnh phong trào Toàn dân XD ĐSVH ở khu dân cư
17:30Phim truyện: Thế thái nhân tình T24
18:15Chương trình thiếu nhi: Đôi bay siêu đẳng T9
18:30Trang địa phương TPHB
18:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 29.11 + Dự báo thời tiết 29.11
20:15 PS: Nỗ lực vươn lên mô hình khởi nghiệp tại nông thôn
20:25Phim truyện: Tư mỹ nhân T28
21:15Chương trình tiếng Thái
21:40Phim truyện: 10 năm 3 tháng 30 ngày – T39
22:10PS Cần chấn chỉnh tình trạng chế biến lâm sản không phép
22:20Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình T43
22:40Thời sự Hòa Bình tối 29.11
23:05Bản tin thể thao 29.11
23:10Phim truyện: Muôn kiểu làm dâu T59
05:30Hình hiệu sáng 30.11 + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhịp cầu âm nhạc
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20 PS: Nỗ lực vươn lên mô hình khởi nghiệp tại nông thôn
06:30Thời sự sáng 30.11 + Dự báo thời tiết `
06:55PS Cần chấn chỉnh tình trạng chế biến lâm sản không phép
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
08:00Phim truyện: Bố là tất cả T60
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Nhìn ra thế giới
09:30Thế giới quanh ta
10:00Phim truyện: Thời gian đều biết T36
10:45Chương trình tiếng Thái
11:00Phim Sitcom: Trận chiến của những bác sĩ thực tập T569
11:15Thể thao bốn phương
11:30Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình T43
11:45Thời sự trưa 30.11
12:00Phim truyện: Bộ ba huyền thoại T9
12:45Nhìn ra tỉnh bạn
13:15Khám phá thế giới
13:40PS Tân Lạc phát huy khối Đại đoàn kết dân tộc trong PTKT
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T568
14:05Sắc mầu văn hóa
14:35 Chương trình tiếng Mường
14:50 TCTTKT: Những giải pháp đầu ra cho nông sản
15:00Phim truyện: Nữ thần Lamkean T41
15:45Thời sự trưa 23.11
16:00Bản tin thể thao
16:05Giai điệu trẻ
16:35Bạn của nhà nông
16:55Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17:10PS Thực trạng ATTP trước công trường tại TPHB
17:20 SMVH Cao Phong truyền dạy văn hóa truyền thống cho học sinh
17:30Phim truyện: Thế thái nhân tình T25
18:15Chương trình thiếu nhi: Đội bay siêu đẳng T10
18:30Trang địa phương huyện Mai Châu
18:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 30.11 + Dự báo thời tiết 30.11
20:15PS Mai Châu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn
20:25Phim truyện: Tư mỹ nhân T28
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: 10 năm 3 tháng 30 ngày T39
22:10Vấn đề ATTP tại các bếp ăn tập thể của các công ty
22:20Thời sự Hòa Bình tối 30.11
22:45Bản tin thể thao
22:50PS Đẩy mạnh phong trào xây dựng ĐSVH ở khu dân cư
23:00Phim truyện: Muôn kiểu làm dâu T60
05:30Hình hiệu sáng 1.12 + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Tình khúc Belero
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20PS Mai Châu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn
06:30Thời sự sáng 1.12 + Dự báo thời tiết
06:55Vấn đề ATTP tại các bếp ăn tập thể của các công ty
07:05PS Nỗ lực vươn lên mô hình khởi nghiệp tại nông thôn
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Mai Châu
07:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
08:00Phim truyện: Bố là tất cả T61
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Ps Cần chấn chỉnh tình trạng chế biến lâm sản không phép
09:05Diễn đàn cử tri : Thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của hồ Trác
09:15CM Nội chính – PTN: Tân Lạc nêu cao vai trò người đứng đầu trong Phòng chống tham nhũng
09:25 CM NTM: Kỹ thuật nuôi tằm
09: 35Tọa đàm: Bạo lực gia đình – Trách nhiệm không phải của riêng ai
10:00Phim truyện: Thời gian đều biết T37
10:45Chương trình tiếng Thái
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T570
11:15Tạp chí Văn hóa xã hội
11:30PS : Kim Bôi thực hiện việc sắp xếp luân chuyển cán bộ
11:45Thời sự trưa 1.12
12:00Phim truyện: Bộ ba huyền thoại T10
12:45Nhịp cầu âm nhạc
13:15Thế giới quanh ta
13:40Hòa Bình trước những tác động biến đổi khí hậu
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T569
14:05Chuyên đề Ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước nỗ lực thú đẩy khơi thông tín dụng địa phương
14:30 Chương trình tiếng Mường
14:45 PTL Việt Nam thời đại HCM- biên niên sử truyền hình T43
15:00Phim truyện: Nữ thần Lamkean T42
15:45Thời sự trưa 1.12
16:00Bản tin thể thao
16:05Nhìn ra tỉnh bạn
16:35Nhìn ra thế giới
17:20Phóng sự: Tân Lạc phát huy khối đại đoàn kết trong phát triển KTXH
17:30Phim truyện: Thế thái nhân tình T26
18:15Chương trình thiếu nhi: Đội bay siêu đẳng T11
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 1.12 + Dự báo thời tiết 1.12
20:10 Truyền hình Trực tiếp Lễ khai mạc Chuỗi sự kiện Văn hóa- Thể thao – Du lịch huyện Nguyên Bình năm 2023- Đài PTTH tỉnh Cao Bằng
21:50Chuyên mục An ninh Hòa Bình
22:05Chương trình Tiếng Mường
22:20Phóng sự Cần Xóa bỏ kỳ thị với bệnh nhân AIDS
22:30Thời sự Hòa Bình tối 1.12
22:55Bản tin thể thao
23:10PS: Lạc Sơn phát triển KTXH như những tháng cuối năm
23:20Phim truyện: Muôn kiểu làm dâu T61
05:30Hình hiệu sáng 2.12 + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu quê hương
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20PS: Lạc Sơn phát triển KTXH như những tháng cuối năm
06:30Thời sự sáng 2.12 + Dự báo thời tiết
06:55Phóng sự Cần Xóa bỏ kỳ thị với bệnh nhân AIDS
07:05Chuyên mục An ninh Hòa Bình
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
08:00Phim truyện: Bố là tất cả T62
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Điểm hẹn văn hóa
09:20Chương trình tiếng Thái
09:35Mảnh ghép cuộc sống
10:00Phim truyện: Thời gian đều biết T38
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T571
11:15Thể thao bốn phương
11:30PS Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến với người dân
11:45Thời sự trưa 2.12
12:00Phim truyện: Bộ ba huyền thoại T11
12:45Tình khúc Belero
13:15 Khám phá thế giới
13:40PS: Những sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T570
14:05PS Nỗ lực vươn lên của mô hình khởi nghiệp nông thôn
14:20PS Cần chấn chỉnh tình trạng chế biến lâm sản không phép
14:30 Chương trình tiếng Mường
14:45Chuyên mục Món ngon: Những món ăn đốc đáo của đồng bào Thái
15:00Phim truyện: Nữ thần Lamkean T43
15: 45Thời sự trưa 2.12
16:00Bản tin thể thao
16:05Nhịp cầu âm nhạc
16:35 PTL Việt Nam thời đại HCM- biên niên sử truyền hình T43
17:00Trang thiếu nhi
17:15PS Huyện Đà Bắc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
17:30Phim truyện: Thế thái nhân tình T27
18:15Chương trình thiếu nhi: Đội bay siêu đẳng T12
18:30Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
18:45Trang địa phương huyện Kim Bôi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 2.12 + Dự báo thời tiết 2.12
20:15CM SMVH: Khám phá Không gian trưng bày cổ vật người Mường
20:25Phim truyện: Tư mỹ nhân T29
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Lãng mạn trong tay em T1
22:10PS : Người dân vùng cao khó khăn nước sinh hoạt mùa khô
22:20Khát vọng sống số 327
22:30Thời sự Hòa Bình tối 2.12
22:55Bản tin thể thao
23:00CM XD Đảng: Lạc Thủy thực hiện giải pháp XD Đảng
23:10Phim truyện: Muôn kiểu làm dâu T62