Lịch phát sóng

05:30 Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Ca nhạc quốc tế:
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
06:55Phóng sự: Tập trung cho công tác ôn thi tốt nghiệp THPT
07:10Chuyên mục Món ngon : Trải nghiệm các món ăn ở các tuyến phố ẩm thực Hòa Bình
07:20Phóng sự: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư
07:30Trang địa phương huyện Đà Bắc
07:45Tạp chí Thông tin Kinh tế
08:00Gamshow Cho phép được yêu T19
08:45Giới thiệu Văn bản pháp luật
08:50Tọa đàm: Hòa Bình với công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
09:20Nhìn ra thế giới
10:10Phóng sự: Già làng A Lào – tấm gương sáng của buôn làng
10:15Chương trình Tiếng Mường
10:30Bản tin Chính Phủ
10:40Phim tài liệu: Những bông hoa dân Bác
11:00Phim Sitcom : Trận chiến của những bác sỹ thực tập T11
11:15Tạp chí dân tộc và phát triển
11:30Phóng sự: Cao Phong với giải pháp nâng cao chỉ số DDCI
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Điểm nhập cảnh T6
12:50Giai điệu quê hương
13:20Thế giới động vật
13:50Nhìn ra tỉnh bạn
14:00Phim Sitcom : Trận chiến của những bác sỹ thực tập T12
14:15Chuyên mục Sắc mầu văn hóa: Du lịch Mai Châu – hấp dẫn từ trang phục và ẩm thực Thái
14:30Chuyên mục An ninh
14:45Phóng sự: Những lưu ý trong phòng chống đột quỵ mùa nắng nóng
15:00Trang địa phương huyện Kim Bôi
15:15Chuyên mục Tiếng nói miền quê
15:30Thời sự trưa
15:45Bản tin thể thao
15:50Tạp kỹ sân khấu
16:35Khám pha thế giới
17:05Chương trình Tiếng Mường
17:20Phóng sự: Trải nghiệm lòng hồ và những món ăn từ cá Sông Đà
17:30Phim truyện: Lời nói dối chân thật T15
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Yên Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:20Chuyên mục Xây dựng Đảng: Hiệu quả phân công cấp ủy phục trách cơ sở
20:30Phim truyện: Nanh Thép T4
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phóng sự: Người chiến thắng tật nguyền
21:35Chương trình Hạt giống tâm hồn Số 55
22:00Thời sự Hòa Bình tối
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim Sitcom : Trận chiến của những bác sỹ thực tập T13
23:45Phim truyện: Cuộc chiến nhân tình 12
23:30Văn hóa nghệ thuật
05:30 Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Văn hóa nghệ thuật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự sáng
07:00Chuyên mục Xây dựng Đảng: Hiệu quả phân công cấp ủy phục trách cơ sở
07:15Tạp chí Thông tin Kinh tế
07:30Trang địa phương huyện Yên Thủy
07:45Trang địa phương thành phố Hòa Bình
08:00Phim truyện: Nanh Thép T4
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Chương trình Hạt giống tâm hồn Số 55
09:10Chuyên mục Món ngon : Trải nghiệm các món ăn ở các tuyến phố ẩm thực Hòa Bình
09:20Vòng quanh thế giới
09:45Thế giới động vật
10:15CT tiếng Thái
10:30Chuyên mục KN: Lạc Thủy khởi sắc từ đề án tam nông
10:40Phóng sự: Trải nghiệm lòng hồ và những món ăn từ cá Sông Đà
10:50Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
11:05Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T12
11:15Tọa đàm: Hòa Bình với công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Điểm nhập cảnh T8
12:50Ca nhạc Quốc tế
13:20Hành trình khám phá
13:45Bản tin chính phủ
14:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T13
14:15Chuyên mục An ninh Hòa Bình
14:30Thế giới quanh ta
15:00Trang địa phương huyện Đà Bắc
15:15Phóng sự: Cao Phong nâng cao giải pháp DDCI
15:30Thời sự trưa
15:45Bản tin thể thao
15:50Giai điệu quê hương
16:20Phim Tài liệu : Lũ miền núi
16:45Phóng sự: Những lưu ý trong phòng chống đột quỵ mùa nắng nóng
16:50Tạp chí VHXH
17:05Phóng sự: Sai trái trong khai thác đất, đá tại Yên Thủy, Lạc Sơn
17:15CT Tiếng Thái
17:30Phim truyện: Lời nói dối chân thật T16
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương huyện Cao Phong
18:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự tối Hòa Bình
20:20Phóng sự: Cần quan tâm đến vấn đề nước sạch trong sinh hoạt ở xã Thượng Cốc
20:35Phim truyện: Nanh Thép T5
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phóng sự: Thực trạng vấn đề quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt ở huyện Tân Lạc
21:40Chuyên mục Diễn đàn cử chi: Hiệu quả hoạt động Nhà máy mía đường HB
22:00Thời sự tổi Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T14
22:45Phim truyện: Cuộc chiến nhân tình 13
23:30Ca nhạc giai điệu trẻ
05:30 Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Ca nhạc giai điệu trẻ
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự sáng
07:00Phóng sự: Cần quan tâm đến vấn đề nước sạch trong sinh hoạt ở xã Thượng Cốc
07:10Phóng sự: Thực trạng vấn đề quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt ở huyện Tân Lạc
07:20Chuyên mục Sắc mầu văn hóa: Du lịch Mai Châu – hấp dẫn từ trang phục và ẩm thực Thái
07:30Trang địa phương huyện Cao Phong
07:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
08:00Phim truyện: Nanh Thép T5
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Chuyên mục: Nhìn ra tỉnh bạn
09:20Hành trình khám phá
09:40Khám phá thế giới
10:15Chương trình tiếng Mường
10:30Chuyên mục Xây dựng Đảng: Hiệu quả phân công cấp ủy phục trách cơ sở
10:40Phóng sự: Mai Châu quảng bá du lịch địa phương qua Sea games
10:50Khát vọng sống
11:05Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T13
11:15Trang thiếu nhi
11:30Chuyên mục DĐ cử chi: Hiệu quả hoạt động Nhà máy mía đường HB
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Điểm nhập cảnh T9
12:50Văn hóa nghệ thuật
13:20Bạn của nhà nông
13:50Tạp chí Thông tin kinh tế
14:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T14
14:15Có thể bạn chưa biết
15:00Thế giới động vật
14:45Trang địa phương TPHB
15:00Trang địa phương huyện Yên Thủy
15:30Thời sự trưa
15:45Bản tin thể thao
15:50Ca nhạc quốc tế
16:25Tọa đàm: Hòa Bình với công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
17:05Phóng sự: Tập trung cho công tác ôn thi tốt nghiệp THPT
17:15CM An ninh Hòa Bình+ Téc phim
17:30Phim truyện: Lời nói dối chân thật T17
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương TPHB
18:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự tối Hòa Bình
20:20Chuyên mục HTTT: Bất cập trong xây dựng Thư viện tỉnh Hòa Bình
20:30Phim truyện: Nanh Thép T6
21:15Chương trình tiếng Thái
21:30Phóng sự: Cần chấn chỉnh vấn đề ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất chế biến
21:40Phóng sự: Những vấn đề cần bàn đến tiêu thụ nông sản ở huyện Kim Bôi
22:00Thời sự tổi Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T15
22:45Phim truyện: Cuộc chiến nhân tình 14
23:30Nhìn ra tỉnh bạn
05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhìn ra tỉnh bạn
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự sáng
07:00Chuyên mục HTTT: Bất cập trong xây dựng Thư viện tỉnh Hòa Bình
07:10Phóng sự: Cần chấn chỉnh vấn đề ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất chế biến
07:20Phóng sự: Những vấn đề cần bàn đến tiêu thụ nông sản ở huyện Kim Bôi
07:30Trang địa phương huyện Tân Lạc
07:45Trang địa phương TPHB
08:00Phim truyện: Nanh Thép T6
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Nhìn ra thế giới
09:20Thế giới quanh ta
09:45Sắc màu văn hóa
10:15Chương trình tiếng Mường
10:30Chuyên mục Diễn đàn cử chi: Hiệu quả hoạt động Nhà máy mía đường HB
10:40CM Miền quê
11:55Phóng sự: Cần quan tâm đến vấn đề nước sạch trong sinh hoạt ở xã Thượng Cốc
11:05Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T14
11:15Chương trình thể thao
11:30Phóng sự: Trải nghiệm lòng hồ và những món ăn từ cá Sông Đà
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Điểm nhập cảnh T10
12:50Giai điệu trẻ
13:15Vòng quanh thế giới
13:45Chuyên mục Khuyến nông: Lạc Thủy khởi sắc từ đề án tam nông
14:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T15
14:15CT Tiếng Mường
14:30Chuyên mục Xây dựng Đảng: Hiệu quả phân công cấp ủy phục trách cơ sở
14:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
15:00Trang địa phương huyện Cao Phong
15:30Thời sự trưa
15:45Bản tin thể thao
15:50Văn hóa nghệ thuật
16:20Chương trình tiếng Thái
16:35Hành trình khám phá
17:00Có thể bạn chưa biết
17:15Chuyên mục Món ngon : Trải nghiệm các món ăn ở các tuyến phố ẩm thực HB+Téc phim
17:30Phim truyện: Lời nói dối chân thật T18
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương huyện Mai Châu
18:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN5
19:45Thời sự tối Hòa Bình
20:20Chuyên mục khởi nghiệp: Lương Sơn đa dạng các mô hình khởi nghiệp + Téc phim
20:30Phim truyện: Nanh Thép T7
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Chuyên mục PN: Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Hội LHPN huyện Tân Lạc
21:35Chương trình Hạt giống tâm hồn Số 56
22:05Thời sự Hòa Bình tối 26.5
22:30Bản tin thể thao 26.5
22:35Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T15
22:45Phim truyện: Cuộc chiến nhân tình 15
23:30Nhịp cầu âm nhạc
05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhịp cầu âm nhạc
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự sáng
07:00Chuyên mục khởi nghiệp: Lương Sơn đa dạng các mô hình khởi nghiệp
07:05Phóng sự: Tập trung cho công tác ôn thi tốt nghiệp THPT
07:15Chuyên mục PN: Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Hội LHPN huyện Tân Lạc
07:25Trang địa phương huyện Lạc Thủy
07:45Trang địa phương huyện Mai Châu
08:00Phim truyện: Nanh Thép T7
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Hạt giống tâm hồn số 56
09:15Bạn của nhà nông
09:45Thế giới động vật
10:10Chuyên mục Diễn đàn cử chi: Hiệu quả hoạt động Nhà máy mía đường HB
10:25CT Tiếng Thái
10:40Phóng sự: Cần chấn chỉnh vấn đề ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất chế biến
10:50PTL : Những bông hoa dâng Bác
11:05Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T15
11:10Phóng sự: Những vấn đề cần bàn đến tiêu thụ nông sản ở huyện Kim Bôi
11:35Chuyên mục HTTT: Bất cập trong xây dựng Thư viện tỉnh Hòa Bình
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Điểm nhập cảnh T11
12:45Nhìn ra tỉnh bạn
13:15Khám phá thế giới
13:50Chuyên mục tiếng nói miền quê
14:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T15
14:15Tạp chí thông tin kinh tế
14:25Sắc màu văn hóa
14:50Phóng sự: Cần quan tâm đến vấn đề nước sạch trong sinh hoạt ở xã Thượng Cốc
15:00Trang địa phương TPHB
15:15Trang địa phương huyện Tân Lạc
15:30Thời sự trưa
15:45Bản tin thể thao
15:50Giai điệu trẻ
16:20Thế giới quanh ta
16:50Chương trình tiếng Mường
17:05Tạp chí: Văn hóa xã hội
17:15Phóng sự: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống lũ bão + téc phim
17:30Phim truyện: Lời nói dối chân thật T19
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình
20:20Chuyên mục An ninh Hòa Bình + Téc phim truyện
20:30Phim truyện: Nanh Thép T8(QC trong phim tối 27.5)
21:15Chương trình Tiếng Mường
21:30Phóng sự: Cần đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất nông nghiệp
21:35Bất cập khi thực hiện một số chính sách hỗ trợ người dân vùng DTTS
22:05Thời sự Hòa Bình tối
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim Sitcom Trận chiến của những bác sỹ thực tập T16
22:45Phim truyện: Cuộc chiến nhân tình 16
23:30Tình khúc Bolero
0T:ời gianNội dung
05:00Nhạc hiệu +Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường (phát lại chiều hôm trước)
05: 30Chương trình thời sự sáng (phát lại chiều hôm trước)
06: 00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Thiếu nhi
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội (Phát lại chiều hôm trước)
10:10Xây dựng Đảng ( phát lại 16.5)
10: 20Văn hóa Hòa Bình ( Phát lại 17.5)
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Chương trình Thiếu nhi
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Khoa học và đời sống (PL 23.5)
16:20Văn hóa 4 phương (PL 23.5)
16:30CM PL và ĐS (Thúy BT)
16: 40Chương trình Tiếng Thái
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống (phát lại 11 giờ sáng)
18:00Chương trình Tiếng Mường (phát lại 10 giờ 30 sáng)
18:30Chương trình Thời sự tối (phát lại 17 giờ chiều)
19:00Đọc truyện giúp bạn (PL 23.5)
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30Pháp luật và ĐS (Phát lại 16h40)
21: 40CM Khoa học và đời sống (PL chiều)
21: 50CM văn hóa bốn phương (PL chiều)
22:00Chào cuối ngày
0T:ời gianNội dung
05:00Nhạc hiệu +Giới thiệu chương trình
05:01Chương trình Tiếng mường (phát lại chiều thứ 4)
05: 30Chương trình thời sự sáng (phát lại chiều thứ 4)
06: 00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00 Ca nhạc quốc tế
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội (Phát lại 16 chiều hôm trước)
10:10CT Tiếng Thái (phát lại 23.5)
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Giới thiệu nối sóng PT HÒA BÌNH
15:01Ca nhạc quốc tế
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Quà tặng cuộc sống (PL 24.5)
16:30An ninh HB
16: 40Chương trình Tiếng Thái (PL chiều hôm trước)
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống (phát lại 11 giờ sáng)
18:00Chương trình Tiếng Mường (phát lại 10 giờ 30 sáng)
18:30Chương trình Thời sự tối (phát lại trưa 11 giờ 30’)
19: 00CM bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (PL 24.5)
19: 15CT PT khoa giáo (PL 24.5)
19:30Giới thiệu nối VOV
21:30An ninh HB (Phát lại 16h40)
21:40Quà tặng cuộc sống (Phát lại 16h10)
22:00Chào cuối ngày
05:00Nhạc hiệu +Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường (phát lại chiều hôm trước)
05: 30Chương trình thời sự sáng (phát lại chiều hôm trước)
06: 00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Giới thiệu tác giả tác phẩm
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội (Phát lại chiều hôm trước)
10:10Diễn đàn vì trẻ em ( phát lại 21.5)
10: 20Văn hóa HB ( Phát lại 20.5)
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Giới thiệu tác giả tác phẩm
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Khoa học và đời sống
16:20Văn hóa 4 phương
16:30Văn hóa HB
16: 40Chương trình Tiếng Thái
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống (phát lại 11 giờ sáng)
18:00Chương trình Tiếng Mường (phát lại 10 giờ 30 sáng)
18:30Chương trình Thời sự tối (phát lại 17 giờ chiều)
19:00Đọc truyện giúp bạn (Thời xa vắng)
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30Văn hóa HB (Phát lại 16h30)
21: 40CM Khoa học và đời sống (PL 16h10)
21: 50CM văn hóa bốn phương (PL 16h20)
22:00Chào cuối ngày