Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9, khoá XIII và quán triệt, triển khai các văn bản về công tác xây dựng Đảng

15:02 07/06

Ngày 7/6, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 9, khoá XIII và quán triệt, triển khai các văn bản về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kết luận hội  nghị.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 9, khoá XIII, đặc biệt nhấn mạnh kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chiến lược 10 năm (2021-2030). Trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến không thuận, đặt ra nhiều thách thức cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt của Chính phủ và các bộ, ban, ngành T.Ư; sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kết quả trong thực hiện kinh tế vĩ mô và các mục tiêu chiến lược, trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19 và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH...; tình hình chính trị ổn định, QP-AN được giữ vững, vị thế, uy tín nước ta tiếp tục được giữ vững và nâng cao trên trường quốc tế.
 
Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng: Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quyết định số 143-QĐ/TW, ngày 3/5/2024 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện; Quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 146-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; Quyết định số 147-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy định số 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Các cấp uỷ Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, nhất là người đứng đầu cần nghiên cứu kỹ và nắm vững các nội dung kết quả Hội nghị T.Ư 9, khoá XIII, trong đó trọng tâm cần nắm vững những đánh giá của BCH T.Ư trong Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chiến lược 10 năm (2021-2030). Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả các nội dung Hội nghị đến toàn thể đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ và tuyên truyền trong Nhân dân; kết quả thực hiện kinh tế vĩ mô và các mục tiêu chiến lược; việc kiểm soát đại dịch Covid-19 và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, đúng như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”. Từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong Đảng, đồng thuận ngoài xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 9, BCH T.Ư Đảng khoá XIII. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên phát huy những kết quả đạt được sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQĐH đảng bộ các cấp; triển khai đồng bộ, sáng tạo các giải pháp phát triển KT-XH, các đột phá chiến lược, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 5 năm 2021-2025 mà NQĐH Đảng cấp địa phương, cơ sở và NQĐH Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII đã đề, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ NQĐH XIII của Đảng.
 
Đối với các văn bản mới, để đảm bảo thực hiện thống nhất Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong thực tiễn, đảm bảo đúng quy định, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở...
 

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
GTCT đêm
Thời sự tối 12/6/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 13/06/2024

05:30 Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhịp cầu âm nhạc
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Phóng sự: TPHB thực hiện mục tiêu PTKT 6 tháng cuối năm 2024
06:30Thời sự sáng
07:00Chuyên mục người cao tuổi: Các cấp hội tham gia xây dựng NTM
07:10Phóng sự: Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại địa phương
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
08:00Phim truyện: Tình yêu ngang qua T9
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Nhìn ra thế giới
09:30Thế giới quanh ta
10:00Phim truyện: An gia thiện hạ T45
10:45Chương trình tiếng Thái
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T765
11:15Thể thao bốn phương
11:30Phóng sự: Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện:Cửa tử hắc ám -Phần 2-T37
12:45Nhìn ra tỉnh bạn
13:15Khám phá thế giới
13:40Phóng sự: Huyện Tân Lạc tạo sinh kế cho người dân vùng khó khăn
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T764
14:05Sắc mầu văn hóa
14:35 Chương trình tiếng Mường
14:50Chuyên mục nông thôn mới: Thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng NTM nâng cao
15:00Phim truyện: Má tôi làm đại gia T20
15:45Thời sự trưa
16:00Bản tin thế thao
16:05Giai điệu trẻ
16:35Bạn của nhà nông
16:55Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17:10Phóng sự: Cảnh báo tai nạn do sét đánh trong mùa mưa bão
17:20Chuyên mục Nông dân: Các cấp họi phát huy hiệu quả ngồn vốn chính sách
17:30Phim truyện : Cửa tử hắc ám - Phần 2- T16
18:15 Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương huyện Mai Châu
18:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:15Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
20:25Phim truyện: Người mẹ kế kỳ lạ T 5
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Bản án lương tâm T6
22:10Phóng sự: TPHB thực hiện mục tiêu PTKT 6 tháng cuối năm 2024
22:20Chuyên mục cải cách hành chính: Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử
22:30Thời sự Hòa Bình tối
23:05Bản tin thể thao
23:10 Phim truyện: Ngã rẽ số phận T13
23:55 GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 13/06/2024

05:00 Giới thiệu chương trình
05:01Chương trình Tiếng mường
05: 30Chương trình thời sự sáng
06: 00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Ca nhạc quốc tế
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10CT Tiếng Thái
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Giới thiệu nối sóng PT HÒA BÌNH
Ca nhạc quốc tế
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Quà tặng cuộc sống
16:30CM Đất và người HB
16: 40Chương trình Tiếng Thái
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19: 00CM bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
19: 15CT PT khoa giáo
19:30Giới thiệu nối VOV
21:30CM Đất và người HB
21:40Quà tặng cuộc sống
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
27°C
1.59m/s 83%
14/06
Weather Hoa binh
37°C
28°C
15/06
Weather Hoa binh
31°C
27°C
16/06
Weather Hoa binh
34°C
26°C