Phát huy kết quả, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

08:05 01/12

 

Chiều 30/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục diễn ra và bế mạc. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu bế mạc. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu. 
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự thảo. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đồng chí. Trước khi bế mạc Hội nghị, tôi xin phát biểu khái quát và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

I- Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Kết luận số 912-KL/TU, ngày 28/8/2023 về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn kiện của Trung ương, của tỉnh. Tập trung lãnh đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ.Công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; tình hình Nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; không để xảy ra "điểm nóng”, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho Nhân dân an toàn, vui tươi, phấn khởi.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược; hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trọng tâm là hạ tầng vùng động lực, hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đô thị, khu, điểm du lịch quốc gia. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Đã khởi công một số dự án trọng điểm như: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nông nghiệp có nhiều khởi sắc, có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới lên 80 xã, chiếm 62,01% tổng số xã, số tiêu chí nông thôn mới trung bình trên một xã đạt 16,2 tiêu chí; duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 51,69%; có thêm 02 sản phẩm OCOP xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.695 triệu USD, tăng 17,94% so với cùng kỳ. Tuy nhiên còn một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế không đạt mục tiêu đề ra: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 0,38%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 69,09 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.350 tỷ đồng; giải ngân kế hoạch đầu tư công ước đạt 34% kế hoạch.

Văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, lao động, việc làm được chú trọng. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60%. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thuốc men, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, hỗ trợ ngành Y tế thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dânCông tác bảo tồn văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình được đẩy mạnh; đời sống văn hóa, tinh thẩn của Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện; giải quyết việc làm cho 18.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 2,5%, từ 12,29% còn 9,79%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 92%. Tình hình sản xuất, đời sống và kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Dự kiến năm 2023 có 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đạt được những kết quả đó là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng còn mang tính hình thức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả chưa caocòn cán bộ, đảng viên các cấp vi phạm phải xử lý theo quy định. Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, giải ngân vốn đầu tư công thấp; tiến độ triển khai các dự án chậm; công nghiệp sản xuất điện giảm sút nghiêm trọng; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn; thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất đạt thấp. Công tác quản lý tài sản công, tài nguyên đất đai, khoáng sản còn nhiều bất cập; một số xã về đích nông thôn mới nhưng hạ tầng, chất lượng đời sống của Nhân dân chưa được nâng lên. Chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng. Kết quả tiêm chủng mở rộng chưa đạt do tình trạng thiếu vắc xin; công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ quan Nhà nước còn nhiều bất cập.

Thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong dự thảo Báo cáo, tôi trân trọng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cố gắng, nỗ lực, năng động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau: Quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa đời sống của Nhân dân, đặc biệt là ở vùng xa, vùng cao; quan tâm hơn nữa các hoạt động văn hóa, tinh thần, chính sách an sinh xã hội; tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức công bố, quản lý, thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050; tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực; phấn đấu khởi công đường Hòa Lạc - Hòa Bình giai đoạn II và đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu trong quý I/2024, hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Yên Quang, Mông Hóa, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh và một số cum công nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; thu hút một số doanh nghiệp sản xuất lớn để tạo sự ổn định nền kinh tế của tỉnh; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; quảng bá mạnh mẽ về tiềm năng du lịch của tỉnh, nghiên cứu xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm khu vực hạ lưu sông Đà; tổ chức thực hiện Đề án bảo tồn văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình và các hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác cấp, điều chỉnh biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ dân trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ; tăng cường các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của đại biểu dự hội nghị, hoàn thiện báo cáo và kết luận, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

II- Báo cáo dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023, phương án phân bổ ngân sách năm 2024

Thống nhất chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2024 là 5.760 tỷ đồng. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước, quản lý hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh. Tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết; ưu tiên dành nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng, khoa học, công nghệ, quan trọng thiết yếu.

III- Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh):

Thống nhất điều chỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định (lưu ý điều chỉnh dự án không vượt tổng mức đầu tư là 9.997 tỷ đồng)

IV- Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024:

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Chương trình công tác trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện và trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành theo quy định.

V- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024:

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện và trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành theo quy định.

 

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thành công của Hội nghị lần này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự Hội nghị chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả đã đạt được, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Theo HBĐT)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
PS Hướng đi đột phá trong phát triển KTXH tỉnh Hòa Bình năm 2024
Thời sự tối 25/2/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 26/02/2024

05:30Hình hiệu sáng 26.2 + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Chương trình VHNT
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20PS: Đảm bảo nguồn cung lao động sau tết
06:30Thời sự sáng 26.2 + Dự báo thời tiết
07:00Chuyên mục Món ngon: Những món ăn bản địa gắn với du lịch lễ hội
07:10Tọa đàm: Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội
07:20Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Đà Bắc
07:45Tạp chí Thông tin kinh tế
08:00Phim truyện: Bình minh đang lên T5
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50PS: Ngành Nông nghiệp- Cơ hội và thách thức năm 2024
09:00PS Hướng đi đột phá trong phát triển KTXH tỉnh Hòa Bình năm 2024
09:10Nhìn ra thế giới
10:00Game Show Đập hộp kén rể T5
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T656
11:15Tạp chí Dân tộc và phát triển
11:35Phóng sự: Thực trạng thiếu thiết bị y tế đạt chuẩn
11:45Thời sự trưa 26.2
12:00Phim truyện: Cửa tử hắc ám T4
12:45Ca nhạc quốc tế
13:15Thế giới động vật
13:40Tiếng nói các miền quê
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T655
14:05Khám phá thế giới
14:35 Chương trình tiếng Thái
14:50PS: Hiệu quả hạ tầng giao thông đối với đời sống người dân
15:00 Phim truyện: Nụ hôn thần rắn T8
15:45Thời sự trưa 26.2
16:00Bản tin thế thao
16:05Nhìn ra tỉnh bạn
16:35Văn nghệ cuối tuần
17:00Chương trình: Khát vọng sống 337
17:10Phóng sự : Vấn đề ATTP tại các điểm du lịch lễ hội
17:30Phim truyện: Truy hồi công lý T34
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương TPHB
18:45Trang địa phương huyện Yên Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 26.2 + Dự báo thời tiết
20:15CM XD NTM: Cần tập trung tiêu chí giao thông trong XD Nông thôn mới
20:25Phim truyện: An gia thiên hạ T15
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Nụ hôn thần rắn T9
22:15PS: Phát triển sản xuất rau an toàn đảm bảo thực hiện truy suất nguồn gốc
22:25Thời sự Hòa Bình tối 26.2
22:55Bản tin thế thao
23:00PS: Cần tăng cường Phòng chống cháy nổ khu du lịch tâm linh
23:10Phim truyện: Bình minh đang lên T7

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 26/02/2024

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
16°C
1.07m/s 85%
27/02
Weather Hoa binh
18°C
17°C
28/02
Weather Hoa binh
24°C
17°C
29/02
Weather Hoa binh
23°C
21°C