Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

09:06 20/05

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

 

 

 

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024),
Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã dâng hương Tượng đài Bác trên công trình thủy điện Hòa Bình.
 
Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội.
 
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
một số sở, ngành cùng các cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác tại hội nghị sơ kết
3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì 1.838 mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là cô giáo Quách Thị Bích Nụ bền bỉ chèo đò, đưa đón học sinh đến các chi trường xã vùng hồ Đồng Ruộng, huyện vùng cao Đà Bắc. Anh Lê Huy Tích (thành phố Hòa Bình) không đầu hàng số phận, bị liệt sau tai nạn đã vươn lên chế tạo xe lăn, xe đầu kéo cho người khuyết tật, tạo việc làm, truyền cảm hứng cho những người khuyết tật, được vinh danh tại Đại hội điển hình thi đua toàn quốc. Anh Trần Trung Đức (Lương Sơn) dấn thân vào làm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, thực hiện quy trình sản xuất an toàn, khép kíp, xây dựng thành công sản phẩm chuối Viba có uy tín trên thị trường toàn quốc, tiếp tục khát vọng đưa sản phẩm chuối ra thế giới… Đó là những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, doanh nhân, công nhân, nông dân, cựu chiến binh… sẵn sàng đến với miền núi, vùng sâu, vùng xa, không quản khó khăn, nguy hiểm vì sự bình an và hạnh phúc của Nhân dân đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định phẩm giá, khí phách con người  Việt Nam, tiếp tục bồi đắp và tỏa sáng những hệ giá trị cao quý của quốc gia, văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 
 
Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, khoa học, kịp thời và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá và vững chắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các ngành, các lĩnh vực sản xuất đều phát triển, giá trị tổng sản phẩm tăng năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 2021 - 2023, bình quân hằng năm tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,4%; năng suất lao động ước đạt 2,67%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu tăng 18%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 17.174,6 tỷ đồng. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 70,16 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 33,45%. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm khoảng 3%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 62% tổng số xã; có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 60 khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu; có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện; các chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách người có công được chú trọng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả; sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.
 
 Kết quả đạt được trong những năm qua là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình thực hiện lời Bác dạy. Đây là động lực to lớn, tạo nên sức mạnh nội sinh thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; là tiền đề quan trọng giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
 
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại một cách toàn diện, khách quan, khoa học việc thực hiện những lời Bác căn dặn, để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch  Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ đó tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 
 
Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện; nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể theo đúng phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, "học tập đi đôi với làm theo”; thường xuyên "tự soi”, "tự sửa”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết    Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
( Theo  HBĐT)

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Gamshow Đập hộp kén rể T22
Thời sự tối 23/6/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 23/06/2024

05:30 Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Ca nhạc quốc tế
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chuyên mục SMVH: Tín ngưỡng thờ mẫu đối với người Mường Hòa Bình
06:30Thời sự sáng
07:00Truyền hình Quân khu 3
07:20 Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Kim Bôi
07:45Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
08:00Phim truyện: Tình yêu ngang qua T19
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Trang thiếu nhi
09:05Văn nghệ cuối tuần
09:30Văn Hòa Hòa Bình
09:50Phóng sự : Nâng cao Phòng chống đuối nước cho trẻ em nông thôn dịp hè
10:00Phim truyện: 40 ngày yêu T1
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T775
11:15Chương trình: Khát vọng sống 354
11:35Chuyên mục An ninh Hòa Bình
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Cửa tử hắc ám P2 – T47
12:45Giai điệu quê hương
13:15Điểm hẹn văn hóa
13:40Bản tin Chính phủ
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T774
14:05Thế giới quanh ta
14:35 Tạp chí Văn hóa xã hội
14:50Phóng sự: Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão
15:00 Phim truyện: Má tôi làm đại gia T30
15:45Thời sự trưa
16:00Bản tin thế thao
16:05Tình khúc Belero
16:35Khám phá thế giới
17:00Tạp chí Dân tộc và phát triển
17:15Chương trình tiếng Thái
17:30Phim truyện: Cửa tử hắc ám T40 (P2)
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Tạp chí TTKT
18:45Trang địa phương huyện Đà Bắc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:15CM Món ngon: Các món ngon được chế biến từ cá Sông Đà
20:25Gamshow Đập hộp kén rể T22
21:15Chương trình tiếng Thái
21:30Phim truyện: Bản án lương tâm T15
22:10Tọa đàm: Hòa Bình đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
22:30Thời sự Hòa Bình tối
22:55Bản tin thể thao
23:00Phóng sự: Cảnh báo tai nạn do sét đánh trong mùa mưa bão
23:10Phim truyện: Ngã rẽ số phận T23
23:55 GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 23/06/2024

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mưa vừa
28°C
1.59m/s 90%
24/06
Weather Hoa binh
31°C
26°C
25/06
Weather Hoa binh
30°C
26°C
26/06
Weather Hoa binh
29°C
25°C