Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin về tài chính, trái phiếu

15:45 17/11
Văn Thanh

Tập đoàn Nam Cường, Thủy điện Nậm La, Thủy điện Nậm Pia,.. bị xử phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin liên quan đến tài chính, trái phiếu theo quy định pháp luật.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do "ém" thông tin liên quan đến

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tập đoàn Nam Cường bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021.

Với lỗi tương tự, Công ty CP Thủy điện Nậm La bị xử phạt 85 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên 2022.

Cũng với nguyên nhân không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, Công ty CP Thủy điện Nậm Pia bị UBCKNN xử phạt hành chính 85 triệu đồng do vi phạm lỗi không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022.

Ngoài ra, công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu SNP.BOND.2019.

Trong khi đó, Công ty CP Quốc tế Ngàn Phố không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022.

Với lỗi vi phạm này, Quốc tế Ngàn Phố bị xử phạt 85 triệu đồng.

Nguồn: https://daidoanket.vn/nhieu-doanh-nghiep-bi-xu-phat-do-em-thong-tin-ve-t...

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự tối 3/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 04/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 04/12/2023

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
19°C
0.7m/s 93%
05/12
Weather Hoa binh
23°C
19°C
06/12
Weather Hoa binh
21°C
19°C
07/12
Weather Hoa binh
25°C
19°C