Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

15:39 14/04

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hòa Bình.

I. Vị trí, chức năng:

 

Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hoà Bình là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền là diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình. Có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền địa phương tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát hiện, cổ vũ, động viên những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, nhằm góp phần giáo dục, nâng cao dân trí phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Tuyên truyền đấu tranh chống tiêu cực, những biểu hiện làm sai các quy định của Nhà nước; là nhịp cầu nối giữa nhân dân với chính quyền các các cấp, cơ quan chức năng để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề tiêu cực, bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân

 

Bên cạnh đó, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hoà Bình thực hiện tiếp, phát sóng các chương trình Truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam. Thực hiện phát sóng chương trình truyền hình của tỉnh qua vệ tinh VINASAT-1 và truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2, gửi tin, bài phát trên sóng của Đài Truyền hình Việt nam và Đài Tiếng nói Việt nam.

Trang thông tin điện tử  hoabinhtv.vn   ca Đài thc hin tt vic đăng ti các chương trình truyn hình, phát thanh và nhiu tin bài trên cơ sở bám sát vào nhim v chính tr và các vn đề thi s trong nước cũng nhưđịa phương.

 

Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh là cơ quan báo chí, chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm về hoạt động báo chí, về tần số truyên dẫn tín hiệu phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của Luật Báo chí và theo quy định hiện hành; chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

-  Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, để phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đồng thời tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình Phát thanh & Truyền hình có tính giáo dục về tư tưởng, nhận thức; Chất lượng nội dung chương trình thường xuyên được đổi mới.

 

- Quyết định nội dung chương trình và thời lượng phát sóng chương trình Phát thanh & Truyền hình của Đài và thời lượng chuyển tiếp, phát các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam. Thường xuyên gửi tin, bài phản ánh những sự kiện lớn và tình hình hoạt động trên các lĩnh vực Chính trị- kinh tế - xã hội của tỉnh trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, trao đổi các chương trình Phát thanh & Truyền hình của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hoà Bình với các Đài tỉnh bạn, nhằm nâng cao chất lượng chương trình, cập nhật đầy đủ thông tin phục vụ nhân dân.

 

- Xây dựng và phát triển chương trình Phát thanh & Truyền hình tiếng dân tộc Mường, tiếng dân tộc Thái phát sóng phục vụ nhân dân các dân tộc, đồng thời gửi tin, bài, phản ánh trên kênh Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) Đài Truyền hình Việt nam.

 

- Xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển sự nghiệp Phát thanh & Truyền hình trên địa bàn tỉnh theo hướng quy hoạch của các Bộ, ngành Trung ương và của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tổ chức triển khai thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

 

- Quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật Phát thanh & Truyền hình của Đài tỉnh để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng chương trình Phát thanh & Truyền hình của tỉnh và của Trung ương. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào quá trình sản xuất và truyền dẫn phát sóng.

 

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng đối với Trung tâm VHTT và Truyền thông các huyện, thành phố, các Phòng chuyên môn Đài tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về công tác thi đua ngành Phát thanh & Truyền hình tỉnh Hoà Bình. Thường xuyên phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực công tác của mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn thể vững mạnh về mọi mặt.

 

- Quản lý bộ máy tổ chức, biên chế, tiền lương, tiền công; thực hiện chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, luân chuyển đề bạt đối với cán bộ, công chức của Đài theo quy định phân cấp quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

- Đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên kỹ thuật viên.

 

- Quản lý nguồn ngân sách được cấp, quản lý và phát triển các nguồn thu khác, tài sản, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật, cở vật chất của Đài theo Quy định của Pháp luật; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản, thiết bị và kinh phí Nhà nước giao.

 

- Xây dựng quy chế hoạt động; Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ, thành lập các Hội đồng nhuận bút, Hội đồng kỹ thuật, Hội đồng thi đua khen thưởng. Hàng năm rà soát chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản theo quy định mới (nếu có) hoặc sửa đổi các khoản mục chưa phù hợp, nhằm hoàn thiện Quy chế và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng các quy định về các quy trình, quy phạm hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho từng lĩnh vực công tác của cơ quan.

 

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ Thông tin Quảng cáo và các dịch vụ khác theo quy định, nhằm đảm bảo nguồn thu để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng chương trình, phát triển sự nghiệp và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức.

 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của Đài với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Trung ương và địa phương.

 

- Thực hiện các nhiêm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

 

 

 

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự trưa 1/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 01/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 01/10/2023

05:00Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường (phát lại chiều hôm trước)
05:30Chương trình thời sự sáng (phát lại chiều hôm trước)
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Nhịp cầu âm nhạc
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội (Phát lại chiều hôm trước)
10:10CT Tiếng Thái ( phát lại 26.9)
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Nhịp cầu âm nhạc
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10CM NTM đô thị VM (PL 29/9)
16:20Những bông hoa giữa đời thường (PL 29/9)
16:30CM Sự kiện và BL
16: 40Chương trình Tiếng Thái
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống (phát lại 11 giờ sáng)
18:00Chương trình Tiếng Mường (phát lại 10 giờ 30 sáng)
18:30Chương trình Thời sự tối (phát lại 17 giờ chiều)
19:00Đọc truyện giúp bạn (PL 29/9)
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30CM Sự kiện và BL (Phát lại 16h30)
21:40CT Tiếng Thái (PL 20)
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
32°C
2.37m/s 60%
02/10
Weather Hoa binh
32°C
24°C
03/10
Weather Hoa binh
31°C
24°C
04/10
Weather Hoa binh
33°C
24°C