Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ

06:44 05/05

Những người có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện quy trình, thủ tục cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kỳ.

Nguyên tắc này được thể hiện trong dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13  về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn, đang được lấy ý kiến, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 tới.

Dự thảo Nghị quyết thể chế Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thay thế cho Quy định số 262-QĐ/TW. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bó phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát cùa Quốc hội, HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quá hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đẩu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

 
kip thoi cho tu chuc, mien nhiem can bo tin nhiem thap ma khong cho het nhiem ky hinh anh 1
Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ
do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6, cuối năm 2023

Lấy phiếu tín nhiệm với chức danh nào?

Theo dự thảo nghị quyết, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, gồm: Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng; Phó Thủ tướng; Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

HĐND sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn, gồm: Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban của HĐND; Chủ tịch UBND; Phó chủ tịch UBND; Các ủy viên UBND.

Với người thuộc diện trên nhưng đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm, sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, minh bạch. Dự thảo nghị quyết quy định nghiêm cấm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đế làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được báo cáo cấp có thẩm quyền và được công khai theo quy định. Những người có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện quy trình, thủ tục cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kỳ.

Các nội dung được đưa ra làm căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong tiêu chí về phẩm chất chính trị, Quốc hội, HĐND khi lấy phiếu tín nhiệm sẽ xem xét khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, quy định về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Trong khi đó viêc thực hiện nhiệm vụ thể hiện ở tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

Quốc hội, HĐND sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ, vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ. Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội tham dự.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm cùng các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức hoặc Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp gần nhất.

Các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm

Với các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tự mình đề nghị; có kiến nghị của Hội đồng Dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội; có kiến nghị của ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội; hoặc người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp”.

Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với các trường hợp: Có kiến nghị của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu HĐND, có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp".

Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “không tín nhiệm” thì xin từ chức; trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó tại kỳ họp gần nhất.

Trong trường hợp được Quốc hội thông qua, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Quốc hội đã 3 lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Lần lấy phiếu gần đây nhất là tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đối với 48 người. HĐND các cấp, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 99.836 người.

Theo Nghị quyết chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, tại kỳ họp thứ 6 (dự kiến 10 -11/2023), Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn./.

Nam Sơn/VOV.VN

(Nguồn VOV.VN)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
Thời sự trưa 4/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 04/10/2023

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhìn ra tỉnh bạn
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Phóng sự: Phong trào thi đua yêu nước tại huyện Lương Sơn
06:30Thời sự sáng 4.10 + Dự báo thời tiết 3.10
07:00Phóng sự: Người đi tìm hạnh phúc từ quá khứ
07:10Chuyên mục Nông dân: Phát huy vai trò của Hội ND trong xây dựng NTM
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Cao Phong
07:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
08:00Phim truyện: Bố là tất cả T3
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Hành trình khám phá
09:15Phóng sự: Nâng cao nhận thức cho người dân về PC thiên tai – lũ ống, lũ quét
09:25Chuyên mục NTM: Lạc Sơn thực hiện tiêu chí chợ trong xây dựng NTM
09:35Khám phá thế giới
10:00Phim truyện: Căn phòng số 6 T17
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T512
11:15Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
11:30Chuyên mục Khuyến nông: Phát triển chuỗi tiêu thụ sản phẩm OCOP
11:45Thời sự trưa 4.10
12:00Phim truyện: Mình cưới nhau đi T4
12:45Giai điệu trẻ
13:15Vòng quanh thế giới
13:40Chuyên mục CCHC: Cần nâng cao đến chất lượng CCHC cấp xã, phường
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T511
14:05Bạn của nhà nông
14:35 Chương trình tiếng Mường
14:50 Chuyên mục An ninh Hòa Bình
15:00Phim truyện: Chiếc Rương ma ám T22
15:45Thời sự trưa 4.10
16:00Bản tin thế thao 4.10
16:05Chương trình VHNT
16:35Tọa đàm: Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa
16:55CM Du lịch: Mai Châu xây dựng các sản phẩm du lịch dặc trưng
17:10Tạp chí Thông tin Kinh tế
17:20Chuyên mục món ngon: Món lẩu ốc
17:30Phim truyện: Đôi mắt của âm dương T4
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương TPHB
18:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 4.10 + Dự báo thời tiết 4.10
20:15Tạp chí LĐCĐ: Phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ
20:25Phim truyện: Ngọn lửa đố kỵ T 17
21:15Chương trình tiếng Thái
21:30Phim truyện: Thư sinh bóng đêm T23
22:10Phóng sự: Kỹ thuật PCCC đối với nhà riêng lẻ và nhà ở kết hợp KD -SX
22:10Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình T35 – P1
22:30Thời sự Hòa Bình tối 4.10
22:55Bản tin thể thao 4.10
23:00Phim truyện: Muôn kiểu làm dâu T3

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 04/10/2023

05:00Nhạc hiệu +Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường
05: 30Chương trình thời sự sáng
06: 00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Thiếu nhi
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Xây dựng Đảng
10: 20Văn hóa Hòa Bình
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Chương trình Thiếu nhi
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10CM Đại đoàn kết toàn dân
16:20CM VH bốn phương
16:30CM NTM đô thị văn minh
16: 40Chương trình Tiếng Thái
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Đọc truyện giúp bạn
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30CM NTM đô thị VM
21: 40CM Đại đoàn kết toàn dân
21: 50CM VH bốn phương
22:00 Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
29°C
1.1m/s 75%
05/10
Weather Hoa binh
32°C
25°C
06/10
Weather Hoa binh
32°C
25°C
07/10
Weather Hoa binh
28°C
22°C