Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra việc quản lý tiền công đức trên toàn quốc

14:55 01/11

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11752/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra và báo cáo kết quả về công tác quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn toàn quốc.

Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra việc quản lý tiền công đức trên toàn quốc - Ảnh 1.

Theo Công văn số 11752/BTC-HCSN, Bộ Tài chính hướng dẫn UBND cấp tỉnh, thành phố (trừ tỉnh Quảng Ninh) ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn cấp tỉnh. Đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử - văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Mục đích của công tác kiểm tra nhằm tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa. Thông qua công tác kiểm tra giúp các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương.

Gửi kết quả kiểm tra trước ngày 31/3/2024

Bộ Tài chính nêu rõ, UBND cấp tỉnh, thành phố kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Đồng thời, xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi, nội dung sử dụng và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích. Công tác kiểm tra thực hiện trong năm 2023.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu sở tài chính các tỉnh chủ trì, phối hợp với sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở nội vụ tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kiểm tra tổng thể; tổng hợp kết quả kiểm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.

Kinh phí cho hoạt động kiểm tra được bảo đảm theo quy định từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên năm 2024 của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện việc kiểm tra do địa phương quyết định.

Ở cấp huyện, trưởng phòng phòng tài chính-kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, trong đó bao gồm trưởng phòng phòng tài chính-kế hoạch; các thành viên gồm đại diện phòng tài chính-kế hoạch, phòng văn hóa và thông tin, phòng nội vụ, thanh tra huyện…

Đồng thời trình Chủ tịch UBND huyện có công văn kèm theo mẫu báo cáo gửi từng tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích trên địa bàn đề nghị báo cáo số thu, chi tiền công đức, tài trợ...

Kết thúc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả trình chủ tịch UBND huyện ký duyệt, gửi sở tài chính. Thời gian cấp huyện gửi báo cáo về cấp tỉnh do địa phương quyết định, bảo đảm kịp thời gian cấp tỉnh tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.

Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra, trong đó nhấn mạnh việc Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội.

Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

Khánh Linh ( https://baochinhphu.vn/bo-tai-chinh-huong-dan-kiem-tra-viec-quan-ly-tien...)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự tối 3/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 04/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 04/12/2023

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
19°C
0.42m/s 93%
05/12
Weather Hoa binh
23°C
19°C
06/12
Weather Hoa binh
21°C
19°C
07/12
Weather Hoa binh
25°C
19°C