29/7: Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII thông qua nhiều nội dung quan trọng của tỉnh


614 Lượt xem
29/07/2021