6/6: Đoàn công tác của BTV TU kiểm tra việc thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng bộ huyện Mai Châu


543 Lượt xem
06/06/2023