29/11: BCĐ hoàn thiện các tiêu chí để TP Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh HB họp lần thứ nhất


238 Lượt xem
29/11/2023