24/5: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình lần thứ XIV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025


462 Lượt xem
24/05/2023