24/5: Khởi công Dự án tuyến cáp treo Hương Bình, điểm đầu huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hòa Bình


177 Lượt xem
24/05/2023