23/5: Đoàn công tác của BTV tỉnh ủy Hòa Bình, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải


224 Lượt xem
23/05/2023