22/5: Khai giảng lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ diện BTV Tỉnh ủy Hòa Bình quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031


247 Lượt xem
22/05/2023