20/9: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND thành phố Hòa Bình về công tác quản lý tài nguyên và môi trường


252 Lượt xem
20/09/2022