15/9: Đại diện cấp ủy, chính quyền TPHB thăm hỏi động viên gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội


98 Lượt xem
15/09/2023