12/9: Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tiếp Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel


93 Lượt xem
12/09/2023