07/02: Đoàn ĐB lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài Bác Hồ, viếng NTLSCD Hòa Bình, dâng hương tại di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa


2,047 Lượt xem
07/02/2024