Ngày 29/8, Đảng ủy Quân sự thành phố Hòa Bình đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 (Khóa XI). 


 

 Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Quân sự thành phố đã được quán triệt và tiếp thu nội dung 2 nghị quyết, 3 kết luận và một số nội dung quan trọng của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XI) gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về các phương án và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; thảo luận, cho ý kiến về báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đồng thời, thực hiện việc chất vấn, trả lời chất vấn theo quy định và bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Để việc triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) đạt kết quả tốt, Đảng ủy Quân sự thành phố đã xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 cấp ủy các cấp sẽ lồng ghép với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng thời gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong sinh hoạt, công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hoàng Việt Đức

(Ban CHQS thành phố)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction